Bomen over Bomen

Het Bomen Bevrijdings Front (stichting i.o.)

Dit is een groepje Bomen Fluisteraars, die de bomen willen beschermen en hun groei willen bevorderen. Begeleider en Coach Kees maakt deel uit van dit groepje.

Er wordt ook in algemene zin aan gewerkt om foto’s aan deze website toe te voegen.

B o m e n   o v e r  B o m e n

Tekst (& toekomstige Foto’s): Kees in ’t Veld

 HOOFDstukken:

1. Hoe het Begon

2. DE BOOM

3. DE KLIMOP

4. ECOLOGIE (ook apart Uitgelicht onder “Overige Projecten”)

5. PARKEN en sommige Wegen

6. INSTANTIES en hun Visie

7. Wetenschap en Waarneming door het BBF

8. TOT SLOT . Eindconclusie en korte Samenvatting

1 . Hoe het begon

Elke morgen om half zeven rende ik door de twee parken Overkamppark en Dubbelmondepark, om wakker te worden. Op ’t zelfde tijdstip zag ik de dezelfde vogel op dezelfde tak zitten en iets roepen, dezelfde Reiger op dezelfde plek. En ook kwam ik enkele dezelfde mensen tegen. Op een gegeven moment begon ik met allen te communiceren, vooral met die ene Reiger en een Gans, wat een soort van saamhorigheids-gevoel op begon te roepen. Die Reiger vloog een keer overdag al roepend parallel met mij mee; ik op de fiets, hij vliegend boven de sloot van het Dordtwijklaantje; leuk. En al roepende naar elkaar. Zal ik nooit vergeten.

Maar diezelfde Reiger zag ik ook een keer met een kikker die met een pootje aan z’n snavel hing. Ik riep toen: “Hé, wil je van mijn kikkers afblijven?” Maar natuur is natuurlijk ook eten-en-gegeten-worden, die maag moet vol. Strijd-oorlog, evolutie, enzovoort.

één telefoontje

Ik werd een keer door een dame gebeld, februari 2012, die me vroeg of ik als “natuurmens” eens naar een boom wilde gaan kijken langs de Achterweg. “Waarom?” vroeg ik. Ze legde uit, dat er zeker “een gek met een bijl” een wig in een boom had gehakt. Dat wilde ik natuurlijk wel eens gaan zien.

En altijd aan voorbij gefietst en niets vreemds gezien.

Het bleek een heel scheefstaande boom te zijn die net in het Overkamppark stond, vlak naast de Achterweg. Hij was me nooit opgevallen. Ik zag inderdaad die “V op z’n kant” in de boom gehakt. Maar ik zag dat dat niet die boom zélf was, maar dat er iets dik-houterigs tegen de boom aan zat, waar die wig was ingehakt. Het was ook een soort “tak”, waar groene blaadjes aan zaten. Vreemd vond ik dat. Ik ontdekte dat ’t precies dezelfde soort blaadjes waren van de Klimop die op de grond groeide. Die vreemde typische tak vertakte zich bij de grond en groeide ook uit de grond, net als de boom zelf.

Mijn conclusie was dat ’t dezelfde klimop was die op de grond groeide. Ik zag ook, dat de boom heel scheef gezakt was en dat de eigenlijke takken van de boom voor een heel groot deel overgroeid was door die Klimop. Volgens mij lijdde die boom onder de Klimop. En die vreemde tak van de Klimop noemde ik een “basis-sapstreng” van de Klimop.

En iemand vóór mij moest dit ook hebben geconcludeerd, en meende de boom te moeten redden van die Klimop. Zoiets dan.

Er meer op gaan letten (zie ook: Hoe leeft de Klimop)

Met dit beeld van die boom in gedachten, zag ik plotseling dat die Klimop zich in heel veel bomen ophield. Ik liep elke morgen in die twee parken en ik had ’t nog nooit gezien.

Hoe had ik dan waargenomen? Vroeg ik mij af. Hoe heb ik daar dan jaren elke morgen rondgelopen? Nou, simpel, om wakker te worden om te gaan werken, moest ik bewegen. En omdat ik me een “natuurmens” voel, doe ik dit buiten in een paar parken. Ik loop onder de bomen en ik voel me op mijn gemak en rustig. En ik geniet elke morgen in alle seizoenen van de sfeer onder de bomen en het kleinschalige landschap. ’s Zomers zijn de bomen groen, in de herfst prachtige herfstkleuren en ’s winters kale bomen, zodat je de karakteristieke vorm van een boom en takken precies kunt zien, want elke soort Boom heeft z’n eigen karakteristieke vorm en eigen karakteristieke schors die een kunstwerk op zichzelf is; mits er geen Klimop in groeit natuurlijk. Maar ik meen te moeten concluderen, dat ik vroeger eigenlijk “niet echt goed” gekeken had. En ik denk dat veel mensen zo in de natuur rondlopen. Je voelt je thuis in de natuur, het geeft je rust, en je beweegt ook nog goed voor je gezondheid. Je kijkt om niet te botsen, maar je ziet eigenlijk niet veel; dit blijkt dan later als iemand je ergens op wijst, zoals tijdens een IVN-natuurexcursie. Of die dame in ’t begin van dit verhaal, die mij vroeg om eens naar een bepaalde boom te gaan kijken, omdat ze vond dat “er iets vreemds” met die boom was.

Hier nog even herinnerd aan een IVN Insecten-excursie. Waar veel insecten zijn, groeien ook veel wilde planten, dat in bepaalde kringen met Onkruid wordt aangeduid. Het was een plek met veel wilde planten en ook veel bomen, maar ZONDER KLIMOP. Want Klimop duldt geen enkele ander plant naast zich. Ik liet aan de IVN voorlichtend-begeleider trots een insect zien dat op m’n blote been was neergestreken. Het insect met zijn zwart-wit geblokte vleugeltjes, werd onmiddellijk doodgeslagen. Want: “Dit is een Daas, en die heeft geen steekangel van achteren, maar die bijt met zijn monddelen.” “O”, zei ik, “ik zei Hallo tegen hem, hij bleef rustig zitten en dat was alles.” Geen reactie.

Later dacht ik, dat het niet gekker had moeten worden: op een IVN insecten-excursie, een insect op mijn been gelijk doodslaan. Omdat de rondleider zelf ongetwijfeld ooit zelf is gestoken of gebeten door een Daas.

En achteraf denk ik ook, dat ook insecten een territorium hebben, en alleen bij bedreiging, dat ze dan steken of bijten. Maar van Cesar Millan, de HondenFluisteraar op TV heb ik geleerd, dat ’t gaat om je ENERGIE die je als Mens uitstraalt en dat dit niet alleen door mensen, maar ook door Dieren, en wellicht ook planten wordt gevoeld op één of andere manier.

Maar de IVN is vóór de Klimop in Bomen. Het lijkt willekeur. Maar later in de tekst meer hierover.

Het principe is ook hier: Je ziet niet wat je niet weet, en je weet niet wat je ziet en je weet niet wat je niet-ziet.

Waarbij je onderscheid dient te maken tussen Waarnemen en Gewaarwording.

Het Waarnemen heeft met bewust kijken met geduld zonder (voor)oordeel te maken, en de Gewaarwording met het ondergaan van een situatie met een mengeling van emotie en eerdere ervaringen of (on)wetendheden.

                                                                          o O o

 2 . DE BOOM

Hoe leeft een boom?

Wat is zijn ziel? En mag je deze vraag wel stellen als mens-zijnde?? Doch het BBF denkt dat elk levend wezen een Ik-Bewustzijn heeft en een Ik-Bewustzijn is. De gedachte is, dat het dezelfde Energie is van vóór de Oerknal, dat er altijd is geweest, en wat je ook ‘God’ zou kunnen noemen; een blinde Kracht of niet. Je kunt het ook een Mysterie noemen.

Chronische Aderverkalking

De boom bestaat, als een bezield levend wezen op deze planeet, geen twijfel mogelijk, want hij reageert “in slow motion” op z’n omgeving. Nogmaals, geen levend wezen zonder Ik-Bewustzijn.

Maar elke boom lijdt echter aan chronische aderverkalking. Deze aderverkalking noemen we HOUT. De boom moet nieuwe sap-aders maken, en moet dus in de breedte groeien en uitzetten. Maar als er een Klimop in zit, die ook rondom de boomstam of boomtak groeit, dat als een stalen harnas rond de boom of tak kan zitten, kan de boom niet uitzetten, wat de sapstromen doet afremmen en na 15 jaar of eerder, kan een boom dood zijn. Bovendien stelen de wortels van de Klimop onder de  grond ook nog eens het voedsel van de boom. En boven de grond is er een strijd gaande om het licht. Een boom heeft twee mogelijkheden: groeien of dood-zijn.

Het HOUT is in de Middeleeuwen onder andere massaal voor houten oorlogs- en handels-schepen gebruikt, waarvoor Europa ontbost is geworden. Nu wordt hout gebruikt voor stoelen, meubels, kasten en muziekinstrumenten. En het Tropisch Hard-Hout, voor de tuinmeubels.

Door de aderen van de boom gaat de opgaande- en neergaande sapstroom tussen wortels en bladeren. De aderen zitten tot zo’n vijftien centimeter onder de schors in een dikke boom. De boom moet dus continue nieuwe sap-aderen maken, waardoor de boom dus gaat uitzetten en dus dikker wordt. Door de wisseling in de seizoenen op onze klimaatzone, krijgt de boom z.g. jaarringen. Maar door ’t “stalen-ridderharnas” c.q. “vroegere dameskorset” van de Klimop, kan dit groeien en uitzetten dus niet meer. En de boom gaat “in slow motion” dood en valt om, zeker eerder met een storm. Na een jaar of tien of vijftien, wat voor een mens een heel lange tijd is, wat voor een boom echter heel kort kan zijn, als je bedenkt dat een boom honderd of driehonderd jaar of nog meer, oud kan worden.

In het z.g. Cambium, wat volgens het BBF de ziel van de boom is zit ’t DNA van de boom, zijn overlevings-strategie, z’n evolutionair-bepaald overlevings-programmaatje, zeg maar; waarin in z’n genen geen rekening is gehouden met de aanwezigheid van “onze Klimop” in z’n omgeving. Alleen aan de boomschors kun je soms zien, dat er een soort van “strijd/oorlog” gaande is tussen Klimop en boom, doordat ze elkaar gaan “overgroeien”.

Maar zo ga je niet met je gastheer of gastvrouw om, volgens menselijke maatstaven dan. We hebben hier te maken met toevallige “blinde” evolutionaire krachten in de natuur. Maar als mens kunnen we kiezen vóór het leven en vóór karakteristieke park- landschappelijk aanzien met behulp van bomen. Als mens kunnen we bomen mooi vinden als “vage herinnering” aan onze natuurlijke oorsprong. Tussen de meest functionele maar lelijke flats worden er bomen gezet, als die “vage herinnering”. En om eentonige flat-lijnen letterlijk te verlevendigen. Maar ja, mensen met hun auto onder een boom, klagen óók weer.

 En bij dóórgroeien van de Klimop gaat het gewicht van de Klimop ook een rol spelen die een boom verzwakken en doden (In de Achterweg is een “mooi” voorbeeld te zien; een scheefstaande tak die op afbreken staat en de afhangende Klimop die er als een soort gordijn aanhangt). Het gevecht om leefruimte begint al tussen de wortels van de boom en de wortels van de Klimop op zoek naar water en voeding. Vervolgens is de strijd in diverse (en interessante) verschijningsvormen waar te nemen tussen de schors van de boom en de Klimop-sapstreng. Volgens het BBF is er dus sprake van Strijd tussen boom en Klimop, dus géén symbiose (samenwerking), wat ik wel eens gelezen en gehoord heb.

Mysterie van de wurg-wortel

En dan is er nog ’t fenomeen van de Wurg-Wortel. Een streng die dwars over ’t begin van de boomwortel heenligt, nog boven de grond te zien; soms van wel 5 centimeter dik, die de sapstroom vanuit de boomwortel al (een beetje) afknelt. Het is een stukje mysterie. Soms is ’t een streng van de Klimop, maar ’t kan ook een wortelstreng van de boom zelf zijn. Voor Alterra (Universiteit-Wageningen) is dit laatste ook nog een mysterie, waarom die boom dit zichzelf aandoet; een soort van zelfmoord zeg maar.

Een boom roept geen “AU”, of “Help ik stik”, of “Help ik ga dood”

Ja, het duurt een jaar of tien of vijftien, dat voor een mens een hele lange tijd is, maar voor een boom is dit niets als je zeventig, honderd of driehonderd jaar oud kan worden. En de boom roept geen “au”, of “help ik stik” of “Help ik ga dood”; je hoort ‘m dus niet. Maar een geoefende en goede waarnemer kan ’t wel degelijk zien, in welk stervensproces een boom verwikkeld is, (onder andere) door de Klimop.

Fasen in het bomen-stervensproces

Verschillende fasen in het z.g. bomen-stervensproces door de Klimop zijn in de Dubbeldamse Parken en langs Achterweg en Fietspad-N3, onder begeleiding van ervaringsdeskundigen van het BBF te aanschouwen. Het BBF laat ’t u als geïnteresseerde bomenliefhebber graag zien. En wat ’t met het Visuele-Beeld kan doen op een beeldbepalend punt; bewust of onbewust.

Hoe onderhoudt je de bomen?

Twintig centimeter boven de grond de Klimop alleen doorzagen is soms al voldoende, maar meestal niet. Want uit de groene groeipuntjes komen snel nieuwe scheuten die de hoogte weer ingaan, op zoek naar het Zonlicht. En er is ook al “strijd/oorlog” onder de grond, omdat de wortels van de boom en de Klimop met elkaar in strijd zijn, in elk geval met elkaar verstrengeld. Omdat je ze vaak heel moeilijk uit de grond kunt trekken.

Rond een afgebroken of afgezaagde tak ontstaat langzaam zogenoemd wondhout; maar altijd te weinig. Kan goed zijn voor de Spechten die er in gaan hakken, of ’t gaat inrotten. Vroeger werd de wond door de Gemeente of Drechtwerk met verf ingesmeerd, om inrotten te voorkomen.

Bomen langs Openbare wegen

Zoals Dordtwijklaan, Achterweg en Dubbelsteynlaan. Tot voor een jaar of tien geleden werd de Klimop om de paar jaar 30 cm boven de grond doorgezaagd. Vorig jaar heeft het BBF de bomen (met enige hulp) langs deze wegen bevrijd van de wurgende en verstikkende Klimop. Langs de Dubbelsteynlaan kunnen we dus weer genieten van alle grote Platanen met hun bijzondere schors, die afvalt, waardoor boeiende bonte kleuren ontstaan.

MOSSEN

En hoe zit ’t met de vele mossoorten op de schors van de bomen? Schadelijk of niet? De ene boom lijkt aantrekkelijker te zijn voor de mossen dan de andere boom.

Vooralsnog heeft het BBF hier geen (wetenschappelijke) kennis van. De mossen lijken onschadelijk te zijn voor de bomen. Sommige Korstmossen (symbiose tussen een alg en een schimmel) zijn gevoelig voor luchtverontreiniging, waaraan je dan kunt zien of de lucht schoon is of niet. Heel interessant en mooi om te zien.

ELKE DODE BOOM OPRUIMEN, OF JUIST NIET EN LATEN LIGGEN

Vroeger werd elke dode boom in park of bos door de mens opgeruimd, het laatste inzicht is om de natuurlijke “opruimers” van paddenstoelen, kevers en insecten hun gang te laten gaan, waar ’t qua ruimte mogelijk is, dat dus ook nog eens interessant is voor de natuurliefhebbers en voor onderzoekers naar de biodiversiteit. Soms kun je prachtige Elfenbanken  (bankjes waar de Elfjes graag op zouden zitten) zien van wel 35 centimeter op een neergelegde dode boomstam; zoals de grote Zwavelzwam. Maar er is altijd wel een scholier met een stok, die die Elfenbanken kapotslaat. Maar er kunnen ook de (miscelium)-worteltjes van de Elfenbank naar de wortels van een levende boom in de buurt gaan; en die boom dan gaan “aanvallen” (eten en gegeten worden – principe). En dan kun je bijvoorbeeld die grote (gele) Zwavel-Elfenbank net boven de grond aan een boom zien; die boom in gaan en het hout doen rotten. En dan zo’n boom langs een fietspad, kan gevaarlijk zijn bij een Voorjaars-storm. En als fietser moet je dan niet “lastig gevallen worden” door een omvallende boom.

Dus worden er vaak prachtige bomen om te zien, uit veiligheidsoverwegingen, langs een fietspad of autoweg tóch omgezaagd. En wat is soms/vaak dan wijsheid. De indruk van het BBF is vaak, dat er dan bomen worden omgezaagd, op plekken waar geen- of nauwelijks verkeer is. Een voorbeeld:  Van de drie dikke bomen die al 80 jaar op 5 meter afstand bij elkaar staan, had een “vak-deskundige” beoordeeld: “Ze staan te dicht bij elkaar”. Er werden er twee eenvoudig verwijderd. Maar volgens het BBF waren die drie bomen “vriendjes”, de takken van de bomen waren op elkaar “ingespeeld”, en de bomen waren volgens het BBF gezond.

TEGENSTRIJDIGE KRACHTEN BINNEN HOMO-SAPIËNS

Kortom, volgens het BBF: Men doet vaak maar wat. Mede op grond van waarnemen zónder Begrip van de zogenaamde vak-deskundigen. Er kunnen ook twee tegenstrijdige krachten werkzaam zijn binnen de diverse “groeperingen”, zoals de “aansturende – Gemeente”. Bezuinigen of zorgen voor werkgelegenheid. En de politiek, die zelf te weinig geïnteresseerd is in de Natuur en de Waarnemingen die je als Mens kunt doen, laat de deskundigheid over aan de Instanties, zoals de Gemeentelijke Afdeling-Groen (“Groen-Dood-Kapot”), of het IVN (Instituut Voor Natuur-Educatie), of “De Natuur en Vogelwacht” (die niet Wacht); met hun vaak stomme-gemaai van bloeiende wilde bloemen met insecten er op, met Helse machines in Bermen en Natuurlijk-aandoende Parkplekken. Zoals het BBF in eind-September 2017 heeft waargenomen en bij de Helse machine voorgesprongen is in het Overkamppark rondom de door twee wethouders geopende Insecten-muur, om als insect te overwinteren. Argument was: “Opdracht van de gemeente. We laten het maaisel een paar weken liggen, dan kan het zaad er uit vallen, en komt het groen volgend jaar mooier terug.” Reactie van mij als BBF-fer: “Onzin-verhaal. Bloeiende bloemen hebben nog geen zaad gevormd, en voor de bestuiving zorgen op dit moment nu de insecten.” Insectenbelang: De maag moet vol; nectar van de bloem als lokmiddel. Plantenbelang: Bestuiving. Je maakt nu zowel de wilde planten als de insecten dood en kapot.”

In de natuur bestaat eigenlijk geen afval; “de één z’n dood is de ander z’n brood” is in de natuur regel (inclusief binnen de mensheid in vele situaties en variaties).

Er is evolutionaire strijd in de natuur. En in die strijd tussen de soorten vind ’t leven plaats met een “mysterieuze opdracht”: Besta-Voort als Soort. “Probeer het, en we zien wel”. Wat instinkt wordt genoemd, is eigenlijk een “ingebouwd-Weten”, wat ook een mooier woord is.

                                                               o O o

 3 . DE KLIMOP

De Klimop heet in het Latijn: Hedera Helix. De Klim-op klimt niet Neer, maar altijd omhoog (Op) op zoek naar het Zonlicht voor z’n fotosynthese in ’t blad. Op boomtakken kan hij echter wel gaan afhangen (en zich rondslingeren), wat z’n gewicht meestal te veel doet toenemen voor de tak waar hij aan hangt. En ook weer “in slow motion”.

Er zijn een aantal Klimop-variaties, aan het blad te herkennen. De variaties met bonte bladeren groeien niet zo hard, maar de variatie met alleen groene blaadjes, groeit het snelst. En daar hebben we hier in Dordrecht mee te maken.

Hedera Helix wordt hier verder Klimop genoemd.

De klimop kan ook als bodembedekker aangeplant zijn, of door de vogels “aangepoept”, die de giftige bessen, waar de vogels tegen kunnen, hebben gegeten. En bij de Klimop als bodembedekker heb je ook geen “onkruid” meer, wilde planten die je niet hoeft te maaien. Maar ook geen leuke kruiden meer, bijvoorbeeld in een buitenplaats zoals de Dordtwijk Buitenplaats, zoals Aronskelken, Sneeuwklokjes, Krokussen, enz.. Maar de Klimop-plant klimt tegen alles op wat hij tegenkomt, zoals schuttingen, geluidsschermen langs autowegen en schermen langs de spoorrails die dus een groene aanblik krijgen, muren van huizen (cement-afbrekend), en dus ook bomen. Hij duldt geen enkele andere plant naast zich. En altijd op zoek naar licht.

De Klimop heeft geen zuigwortels, zoals de Mistletoe of “Vogellijm”; de vogel veegt zijn jeukende kont/cloaca af aan een tak, omdat ’t zaadje blijft plakken aan z’n cloaca, en het Misteltou-zaadje begint te boren in de tak en is dus wél een parasiet.

De Klimop heeft hechtwortels, dat zou dan niet erg zijn volgens velen, maar ’t gaat om de horizontale niet-meegevende sap-strengen van de Klimop, die als een middeleeuws stalen harnas om de stam van de boom en hoger in de boomtakken zit. ’s Winters zijn tussen de hechtwortels echter wel overwinterende Pissebedden en enige kleine zwarte Kevertjes waargenomen. Dus in deze periode wordt om deze reden door het BBF de bomen met rust gelaten, evenals in het broedseizoen. En van duizenden insecten en heel veel nestelende vogels in de Klimop is volgens het BBF geen sprake. Want ook de meeste vogels hier op ’t eiland van Dordrecht houden er ook een z.g. Territorium-Drift op na, waardoor je dus heel weinig vogelnestjes in de klimop zult vinden, slechts om de zoveel bomen; doch door het BBF gerespecteerd in het broedseizoen (half Maart tot half Juli). Broedplekken zijn door het BBF ook elders waargenomen in Struiken, Coniferen, en andere plekken.

Hoe leeft de Klimop

Klimop, de Hedera Helix.

De Klimop “gaat denken” dat ie een boom is en verandert dus van karakter; je kunt zelfs de jaarringen tellen. Altijd op zoek naar licht, gaat de Klimop concurreren met z’n gastheer, de boom.

Er zijn meerdere soorten. Aan het blad te herkennen. De bonte soorten, zoals geel/groen blad groeien ’t langzaamst.

Dus boom en Klimop zijn concurrenten van elkaar, met na een jaar of tien of vijftien een dodelijke omhelzing voor de boom. De boom valt om bij een storm, en de Klimop gaat over de grond verder “op zoek” naar weer “iets verticaals”.

De “smaak” goed te pakken

De soort met het effen groene blad groeit het snelst. De Klimop-sapstreng onder aan de boom wordt één centimeter per jaar dikker en de takjes met blaadjes van de Klimop groeien tien centimeter per dag de hoogte en de takken in als de Klimop de “smaak” goed te pakken heeft. Volgens globale berekeningen van het BBF. De Klimop kan halverwege een boomtak gaan afhangen. Je ziet soms een Klimop-sapstreng van vijftien à twintig centimeter dik, die tegen de stam van de gastboom aanstaat c.q. aangroeit; de laatste tak van de boom helemaal bovenin “achtervolgend”; in ’t Dubbelsteynpark staat een boom waarin je dit proces “prachtig” kunt zien. Dus in vijftien à twintig jaar niet naar de boom omgekeken. Dit klopt, met ’t stoppen van ’t Klimop-zagen door Drechtwerk.

En soms/vaak staan hele “middeleeuwse stalen harnassen” of “korsetten” rond de boomstam heen; eufemistisch een jasje genoemd. Door de horizontale groeirichting van de Klimop kan/mag de boom niet meer uitzetten om nieuwe aderen te maken voor de twee sapstromen (naar boven en naar beneden), en ook het Cambium, waar het (overlevings) DNA van de boom ligt opgeslagen begeeft ’t op den duur, geleidelijk na een jaar of tien stopt het uitzetten geheel; dan is de boom dus dood.

De Klimop blijft ’s winters groen, het blad verkleurt niet en valt er niet af. Sommige mensen vinden dit mooi (“mooi”), maar volgens natuurliefhebbers leven we hier in Nederland in een gematigde klimaatzone met de vier jaargetijden en waar de bomen zich op hun manier aan hebben aangepast, door de bladeren op voor de mens spectaculair-gekleurde wijze af te stoten, en dan z’n karakteristieke vorm en takkenstructuur laat zien; als er geen Klimop in zit natuurlijk, want dan gaat sowieso de karakteristieke boomsoort-vorm verloren. En waardoor je in een straat of bij een van de havens van de oude Dordtse binnenstad beter de nostalgische Architectuur van de huizengevels kunt waarnemen.

En de Klimop verstoort dit boom-systeem, zeg maar.

Het BBF heeft de laatste tijd ook waargenomen dat de Groenwerkers de dode takken uit de bomen zaagden, maar de Klimop in de boom met rust laat. In tegenstelling tot een jaar of tien of vijftien terug, dat de Sociale Werkplaats Drechtwerk de Klimop twintig centimeter boven de grond doorzaagde.

Kortom, volgens het BBF is dit niet behandelen van de Klimop nu dus de “omgekeerde-wereld”.

In een groot aantal boomgebiedjes op ons eiland zitten veel bomen met de Klimop “opgescheept”.

In welke mate, zie bij de opsomming van de Parken, bij Hoofdstuk 4.

Waar groeit de Klimop allemaal?

Op praktisch alles wat maar vertikaal is, richting Zonlicht. Zoals muren, schuttingen, Geluidsschermen langs autowegen. En bomen natuurlijk. Te veel bomen volgens het BBF, waarbij elke boom met de Klimop er in, al te veel is belaagd en bedreigd. In ons z.g. openbare groen, de parken en wegen.

Schuttingen en Geluidsschermen langs autowegen zou volgens het BBF een redelijk alternatief kunnen zijn voor ’t Overleven van de Klimop.

De Klimop als bodembedekker

De Klimop als bodembedekker duldt geen enkele andere plant naast zich, omdat hij alle licht voor zichzelf opeist. “De klimop is een mooie bodembedekker, want dan heb je van dat onkruid zoals brandnetels en bramen ook geen last meer”, wordt wel eens gezegd. Maar dan hebben we ook geen leuke z.g. Stinzen-planten (de vroegere buitenplaatsen) meer, zoals de Aronskelk, Sneeuwklokjes en dergelijke leuke plantjes en kruiden, die in Buitenplaats Dordwijk ook te zien zijn; hoewel door de Klimop over de grond hier ook steeds minder van. De Klimop wint ook terrein langs de unieke wegjes met de steile slootkantjes als Achterweg en Dordtwijklaan. En doordat deze kleinschalige natuurstukjes tussen de bomen regelmatig wordt gemaaid, waarbij de maailbalk meestal óver de Klimop gaat, wint de Klimop ook hier steeds meer terrein. Volgens het BBF en andere bewuste Natuur-minnenden: Helaas.

Vroeger hoorde je van z.g. zure-regen. Nu hoor je dit niet meer. Maar volgens ’t BBF zou ’t best eens kunnen zijn, dat de Klimop juist wél van de zure-regen houdt, want de Klimop lijkt een overheersende rol te gaan spelen in onze parken op de grond en langs wegen en paden, zoals de Achterweg en Dordtwijklaan.

Onkruid bestaat eigenlijk niet.

Het woord onkruid komt uit een heel vroegere tijd, dat er inderdaad concurrentie was tussen ’t menselijk voedsel zoals landbouwgewassen en de natuurplanten, die ook ’t voedsel uit de bodem wegnemen. Het was dus een eeuwige strijd met mensenhand tegen ’t z.g. onkruid, terwijl ’t juist vaak wél kruiden zijn. Tot dat er chemische bestrijdingsmiddelen werden uitgevonden, om de mensenhand “uit te schakelen” tegen het “onkruid”.

Maar nu hebben we wél ’t gif op ons bord; een onderwerp op zichzelf natuurlijk; over “superfood”.

WURGING door de Klimop???

En hoe gaat die zogenaamde wurging dan in z’n werk?

De Klimop zélf wurgt de boom niet direct in een wurgbeweging. De Klimop wurgt dus niet zelf actief, maar de boom mag/kan niet meer uitzetten. Want door de snelle groei van de Klimop vormt deze een soort van “stalen” ridderharnas rond de boom dat niet meegeeft met ’t uitzetten van de boom, waardoor de boom geen nieuwe sapstroom-aderen meer kan maken voor z’n chronische aderverkalking – wat we hout noemen – waardoor de boom sterft “in slow motion” van een jaar of tien of vijftien.

En als je (bijvoorbeeld als gemeente) zegt, nou, dan poten we toch gewoon een nieuwe boom. Dan moet je weer vijftig jaar wachten voor je weer “een beetje boom” hebt. Terwijl de Klimop er voor zorgt dat een boom in tien, vijftien of twintig jaar zijn persoonlijke karakteristieke vorm laat verliezen, sterft en omvalt, als voedsel voor paddenstoelen en schuilplek voor insecten, wat natuurlijk ook interessant en ecologisch is. Tuurlijk, dames en heren Natuur en Vogelwacht en Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, dit is natuurlijk óók natuur: eten en gegeten worden, die maag moet vol. Maar de mens als Cultuur-Natuurwezen heeft ook nog (on)bewuste behoeften in de vorm van parken en langs wegen, en dat zijn Levende BOMEN, visueel en beeldbepalend en een gevoel van schoonheid opwekkend en rustgevend, en geen verstikte en stervende bomen.

Pistoolschot

Als je een horizontale Klimop-sapstreng die rond de boom zit, doorzaagt, dan hoor je meestal altijd een soort pistoolschot en springt de zaagsnede één à twee centimeter open. Dus zoveel spanning staat er dan al op. Een dunne Klimop-sapstreng is in de breedte eenvoudig te breken, doch in de lengte is de Klimop-sapstreng als staal en kan niet uitrekken (helaas).

Lichtconcurrentie

Zowel de boom als de Klimop willen beiden Zonlicht. Ze beginnen elkaar hierom te beconcurreren. Het is strijd of oorlog tussen de boom en de klimop. Al lijken ze elkaar symbiotisch te helpen, volgens sommigen, maar als je goed kijkt, dan is dit niet zo. Dit wordt hier verderop beargumenteerd.

Wilg, Populier, Meidoorn, Berk

Het lijkt wel of de Klimop een voorkeur heeft voor bepaalde bomen. Zoals de Wilgenboom, wat een oer-Hollandse boom is. Je kunt de strijd tussen Klimop en de Wilgenschors heel goed zien. Maar ook de Meidoorn en de Berk lijken de voorkeur van de Klimop te hebben. De paar Berken op ons Eiland……… zit ie in. Zoals de Berk naast ’t fietstunneltje in de Dordtwijklaan. Het “stalen” harnas rond de stam is goed waar te nemen. En de twee Populieren aan de andere kant van ’t fietstunneltje, daar zie je nog de restanten van de Klimop, die door het BBF “weggestuurd” is. Door de hoogte in de bomen, was het Klimop-dek op de grond als voedseltoevoer, tot kniehoogte “opgezwollen” en groeit ook over het aanwezige geluidsscherm. En verder dus geen enkele andere plant in dit gebiedje langs de N3.

BEUKENBOOM

Een Beukenboom is wellicht een uitzondering voor de Klimop. De bast van de Beuk is te glad, da’s 1. En 2: Er valt te weinig zonlicht op de stam, doordat de bast van de Beuk gevoelig is voor zonnebrand, beschermt de Beuk zich zelf door z’n eigen dicht afhangend bladerdak tot bijna op de grond. Waardoor de Klimop ’t na een meter omhoog, het voor gezien houdt en stopt met groeien; te weinig licht voor de Klimop.

Bij de Achterweg staan 7 Beuken-vrienden van het BBF van ongeveer driehonderd jaar oud.

4 . ECOLOGIE

De Klimop bloeit zo ongeveer in September. Dan zijn er een aantal insecten, zoals Vlinders, Bijen, Hommels, Wespen en Kevers op de bloemen te vinden, zich te goed doend aan de nectar. En bedenk, dat Bijen, Hommels, Wespen en Dazen pas steken of bijten, als ze direct bedreigd worden in hun territorium of direct lichamelijk door in paniek reagerende mensen bij het zien van bijvoorbeeld een Wesp. Schrijver dezes laat de Wespen, Bijen en Dazen eenvoudig op armen, benen en gezicht lopen (en hij zegt “Hallo”). Want deze dieren zijn ook nieuwsgierig, en komen af op bepaalde geuren en Saamhorigheids-ENERGIEËN.

De insecten komen van elders, want waar de Klimop ook op de grond groeit, staan geen wilde planten en geen kruiden, omdat de Klimop die niet duldt; en zijn er dan op zo’n plek dus ook weinig of geen insecten waar te nemen.

Natuur-excursies (IVN) zoals Insecten-excursies worden ’s zomers gehouden in gebieden met Wilde Planten en Kruiden; want dáár kun je de insecten vinden in diverse stadia van ontwikkeling. Een hoogstaande Ecologische Waarde dus in zo’n gebied. En het is het BBF opgevallen, dat er in deze Insecten-excursiegebieden de Klimop volledig ontbreekt, zowel op de grond als in de bomen; juist dáárom een hoogstaande Ecologische Waarde, zou je dan als BBFer kunnen concluderen.

Waar de Klimop ’s winters groeit in bomen, zoals in sommige parken, dan zijn er er tussen de hechtwortels van de Klimop op de boomstam overwinterende Pissenbedden en zwarte kevertjes waargenomen door het BBF. Maar er zijn voor deze dieren natuurlijk ook heel veel andere mogelijkheden om te overwinteren. Onder stenen bijvoorbeeld of de vele takken op de grond e.d. of in het speciaal aangelegde Insecten-Hotel in het Overkampark. Normaal worden de uitgebloeide planten dor boven de grond, vallen om, of verdwijnen eenvoudig. Maar juist net boven de grond in de resten harde plantenstengels, boren de insecten een gaatje en kruipen in de holle stengel om te overwinteren. Maar helaas is er meestal nog een keer laat in de herfst gemaaid of geklepeld; want de “gewone” mens houdt niet van uitgebloeide en dorre overeind staande plantenresten. De woonomgeving moet netjes en glad de winter in; “winterklaar gemaakt” zogezegd. Wat in de ogen van het BBF om ecologische reden een “gruwel” genoemd kan worden.

Hier opgemerkt dient nog te worden, dat vóór de Nederlands Hervormde Kerk aan de Dubbelsteynlaan in Dubbeldam, tussen rijweg en voetpad een lange ecologische strook is te zien, die al jaren een natuurlijke aanblik geeft; wilde planten en kruiden. Die volgens het BBF ’s zomers prachtig staan te bloeien (insecten?). Natuurlijk ooit eens ingezaaid, er staan ook kleine zonnebloemen. Soms rijden onkruid-onbewuste automobilisten er toch dwars door heen met hun auto; want het is toch maar onkruid. Maar bedenk dat voor het leven op deze Aarde de biodiversiteit letterlijk van levensbelang is. Volgens het BBF dient er een bewustzijns-omslag plaats te vinden binnen de Homo Sapiëns. Deze Dubbeldamse kerk laat hier “met Gods-Schepping” een prachtig initiatief zien, zomaar langs de openbare weg. Maar “Gods-Schepping” is nu anno 2018 helaas weer opgeheven. Onkruid-hatende medeburgers zullen wellicht geklaagd hebben over dit Onkruid en Ongedierte.

                                                                     o O o

 

5 . PARKEN en sommige wegen

De volgorde van de benoemde parken en wegen is van parken en wegen met de meeste Klimop naar de minste Klimop; naar globale inschatting door het Bomen Bevrijdings Front (BBF).

Louter Bloemen

De naam klopt niet meer. De naam dient eigenlijk veranderd te worden in: Louter Klimop. Ik hoorde in ’t Dierenasiel Louter Bloemen dat er wel eens excursies worden gehouden, vanwege bijzondere planten die er zouden groeien.……

BBF: Eerst zien en dan geloven. Maar de globale visuele aanblik zal daarbij van dezelfde vreselijke verschrikking zijn door de massaal aanwezige Klimop; de bodembedekking is een Klimop-tapijt van 20 centimeter tot ongeveer kniehoogte. 

WeizigtPark

Dit park is er eigenlijk in de ogen van het BBF het ergst aan toe van alle Dordtse parken, zo’n 80% van de bomen is “besmet” met de Klimop. En naar het oordeel van het BBF oorzaak van de matige tot slechte kwaliteit van de bomen. Aan een paar bomen naast het dijkje is het “Klimop-leefsysteem” goed waar te nemen.

Het nabij gelegen bomengroepje vlak voor de inrijdrichting van de Krispijnse tunnel aan de rechter kant zijn een paar bomen helemaal overwoekerd door de klimop. Eén boom is te zien in zijn dodelijke val “in slow motion”, en staat/hangt onder een hoek van vijfenveertig graden, terwijl de Klimop ook afhangt tot op de grond, en daar ook weer gaat “wortelen”.

– De twee bomen naast het brugje over de sloot naar de villa, zijn ook helemaal overwoekerd.

– Bomengroepje bij de kinderspeelplek en ’t NS-spoor. In elke boom woekert de klimop.

Je zou als gemeente bewust de beleidskeuze kunnen maken, om de Klimop z’n gang te laten gaan in een bewust aangewezen plek. Maar volgens het BBF wordt er geen bewuste keuze gemaakt; er is geen bewuste gemeentelijke-aandacht voor de Klimop, volgens ’t BBF.

In volledige vergelijking met ’t Arboretum Trompenburg in Rotterdam aan de Honingerdijk, waar men ook zo’n gebiedje aan de natuur “overlaat” en dat dan die Klimop in elke boom komt. Je kan hier ’t hele stervensproces van de bomen zien in allerlei fasen; de kinderen noemen het terecht het Sprookjesbos. 

Als de gemeente Dordrecht een bewuste keuze zou maken om de Klimop hier op een afgebakende plek z’n gang te laten gaan, dan zal het BBF hier van harte mee instemmen. Maar volgens het BBF is er geen bewuste keuze. De Klimop wordt eenvoudig met rust gelaten; zonder bewuste aandacht dus.

Het IVN (Instituut Voor NatuurbeschermingsEducatie) hanteert de volgende mening: Klimop behoort óók tot de natuur en dient ook hier het park een plaatsje te hebben. Met als gevolg dat 80% van de bomen in het WeizigtPark is “besmet” met de Klimop. De boomsoort is dan vaak nauwelijks meer te herkennen en wordt aan z’n lot overgelaten. En op de grond is ’t vaak een “deken” van Klimop, zonder andere planten.

Volgens ’t IVN zou er om de vijf jaar “iets” aan de Klimop worden gedaan. Wat volgens het BBF is dit niet echt waar te nemen.

FIETSPAD LANGS DE N3

Veel dode bomen staan nog, maar sommigen liggen, waar er ruimte voor is.

En kijk ook even naar de Meidoornboom op de hoek Achterweg – Fietspad N3. De Meidoornboom zelf is nauwelijks nog te zien, alleen de hoge en brede Klimop. Kijk daarbij ook even naar de stam en zie hoe de Klimop “te keer is gegaan”, de stam van de Meidoorn lijkt wel “ontploft”; wat eigenlijk toch ook weer een curiositeit op zichzelf is.

Juist in de “winter-tijd” is de overwoekering van de Klimop in de bomen goed te zien. En geniet in de lente ook even halverwege de Achterweg van het houten hutje tussen de Sneeuwklokjes van het Overkamppark. En iets verderop het doorkijkje door het Dordwijkpark via de Sneeuwklokjes naar de Oranjerie. Schitterend Cultuur-Natuur-Historie Panorama. 

Dubbelsteynpark . Boom in ’t Dubbelsteynpark

Dit park is door het BBF behandeld; op één boom na, ter “lering en de vermaak”. Doch ook deze boom, is door een instantie of iemand van het BBF “behandeld”. Vanaf de weg bij de (afgebroken) Gereformeerde Kerk goed te zien.

In het Dubbelsteynpark staat een heel hoge boom (naam?) met daarin, jawel, een Klimop. Deze Klimop heeft ook “gedacht” dat hij een boom is, en heeft zijn eigen verticale basis-sapstreng met een omvang van een twintig centimeter (20 cm). De zijtakken van de boom heeft deze Klimop compleet overwoekerd en voor dood achtergelaten, uitgewaaid of door de onderhoudsmensen afgezaagd. De Klimop was bezig om de laatste rest-takken van de boom aan de top te “achtervolgen”. Een doodsstrijd “in slow motion” van een jaar of twintig. Veel bomen in het park worden “belaagd” door de Klimop.

Nóg een dikke boom stond er, en die nu omgezaagd is, maar die was gedood door een paddenstoel, een zwam, de Tonderzwam. Deze heeft de Cambium-laag van de boom “weggegeten”, en dan is de boom dood. In deze Cambiumlaag zit het DNA van de boom met z’n in de evolutie uitgeselecteerde overlevings-programmaatje, de Ziel c.q. Geest van de boom vormend zou je kunnen zeggen; aldus volgens het BBF.

Overkamppark

Landschappelijk kleinschalige Context.

Een landschappelijk karakteristieke plek, visuele lijnen in het kleinschalige landschapspark te ontdekken.

Volgens het BBF een indrukwekkende plek voor de Bomen-natuur.

En waarom zet de gemeenten er dan een rood kruis op de stam, dat hij moet weg, vanwege vreemde en oneigenlijke argumenten, zoals “schaduw naast het pad en boomkruinen die elkaar in de weg zouden zitten, gezien vanaf twintig meter afstand. Dit speelde in 1995. De boom staat er nu nog (door politieke aansturing vanuit wat nu het BBF heet).

De zes Wilgenbomen langs de Overkampweg tussen ’t fietstunneltje en de Burg. Jaslaan zijn gered door het BBF.

Alleen één Wilgenboom naast ’t fietsbruggetje bij de Overkampweg heeft ’t niét meer gered. De Klimop met meerdere voedingsstrengen van een centimeter of vijf dik was beneden doorgezaagd, maar hij zat zo strak om de boom gewikkeld in de loop der tijd, en vele jaren de sapstromen heeft afgeremd, dat de boom vorig jaar door de stijg- en daalwind van de ziekenhuis-helikopter lijkt te zijn omgewaaid. Iemand zei: “Een toevallige samenloop van omstandigheden.” En door de professionele boomopruimers geoordeeld: “verkeerde takken-plaatsing aan de stam.” Maar volgens het BBF is er maar één oorzaak: Vele jaren Klimop die de boom dodelijk verzwakt heeft.

Merwesteynpark

Ook hier in dit park is de Klimop in een aantal bomen te vinden. Het beleid van de Hovenier?: “Om de vijf jaar halen we de Klimop uit de bomen.”

Naar de mening, ervaring en oordeel van het BBF is vijf jaar veel te weinig. Om redenen van verdoezelde boomstam-schoonheid, verdoezelde boomschors-schoonheid, plus een afremming van de twee sapstromen in de boom, dat de takken verzwakt en de karakteristieke boomvorm doet afnemen.

Wantijpark

In de heel dikke en heel oude mooie boom bij het paviljoen groeide ook de Klimop, die “in de gaten wordt gehouden” en verwijderd. Maar in een groot aantal andere bomen groeit de Klimop. Sommige bomen staan op visueel landschappelijk aantrekkelijke karakteristieke punten. Het zou jammer zijn als deze bomen zouden omwaaien, door toedoen van de Klimop.

Op de Baden PowellLaan, naar ’t Wantijpark, zijn al een paar Wilgenbomen te zien (in particuliere tuinen) met de Klimop er in, en zie hoe die boomvorm al wordt aangetast.

Huis te Merwede

De Wilgenbomen langs de toegangsweg zijn van de Klimop bevrijd.

Fietspad tussen Achterweg en Dordtwijklaan, naast de Burg. Jaslaan, dat eigenlijk ligt op het Landgoed Dordwijk. Uit de aldaar groeiende Eikenbomen is de Klimop in z’n expansiedrift gestopt door het BBF.

Dordtwijklaan en Achterweg

Alle bomen zijn hier bevrijd van de Klimop.

Dubbelsteynlaan

In enkele Platanen-bomen woekerde de Klimop. De bomen zijn bevreid van de Klimop.

Dubbelmondepark

Waarom hier maar een viertal bomen belaagd wordt door de Klimop, is onbekend bij het BBF. Op de bodem is hier en daar de Klimop te vinden. Of wordt de grondsoort (voormalig landbouwgrond) door de Klimop niet geapprecieerd? Of de aanwezige leuke twee koeien vinden de Klimop lekker.

Landgoed Dordwijk; Bos van Repelaer

Op een paar plaatsen in sommige bomen groeit de Klimop; in de Coniferen langs het slootje van de Dordtwijklaan, groeit de Klimop massaal. Door een stukje nieuwsgierigheid gedreven wilde men in een hoekje bomen van het landgoed de Klimop toelaten. Inmiddels is dit beleid sterk gewijzigd, heeft het BBF vernomen. Doch nu, anno 2019, is er weer nieuw personeel, dat de Klimop weer volop laat groeien, en wordt er weer “naar hartelust” volop gemaaid; met het “aloude  onbewuste argument”: de buitenplaats moet er weer NETJES uitzien; dus alleen gras, kort en netjes. Dus zonder Onkruid en zonder Ongedierte, en met de Klimop. Helaas, zegt ’t BBF.

SterrenburgPark

Hier zijn een paar hoekjes bomen te zien die door de Klimop zijn beklommen. Totaal misschien vijf procent. “Valt mee” zou je kunnen zeggen. Maar volgens het BBF is praktisch elke Klimop in elke boom te veel; maar dat had u al begrepen.

En wat het BBF in Sterrenburg in een paar tuinen (Brittenburg) heeft geconstateerd, is dat wanneer er een mooie grote boom in de tuin staat (bomenlijst?), en als die mensen gaan verhuizen, dat dan de volgende bewoner die boom eenvoudig als eerste snel omzaagt, vanwege “de rommel die er uit valt” en te veel schaduw geeft in huis bij bewolkte lucht. En als eerste komt er dan een parasol tegen het te felle zonlicht bij onbewolkte lucht.

Volgens het BBF zou het de gemeente sieren als een bewuste keuze gemaakt zou worden om alle bomen in de openbare ruimte langs straten, wegen en pleinen, volledig van de Klimop te vrijwaren.

Hopelijk gaan we zeggen: “Ja, BBF, nu weten we het wel”. En: “Dan weet je dat het goed zit.”

Wielwijkpark

Hier is zo goed als geen Klimop te vinden. Grondsoort?

En dan plotseling zie je weer dat er hele dikke bomen zijn omgezaagd in dit park. Aan het stuk boom net boven de grond is niet te zien dat de boom dood zou zijn, omdat het Cambium daar nog in takt is. Voor het BBF vormt dit een raadsel, dat er om ondoorzichtige redenen bomen “zomaar” omgezaagd worden, dat als willekeur over komt. Vooral voor sommige parkbezoekers en bewoners lijkt het een raadsel te zijn. En zoals ook een bewoner van de Staart dit het BBF toevertrouwde: “Het lijkt op volslagen willekeur en ‘smakeloosheid’ van de boomzaagploeg om bomen om te zagen. Geen aansturende Visie en dus geen aansturend Beleid. Men wil ook niet met het wandelend publiek in communicatie om toelichting c.q. voorlichting te geven; zovan: tijd=geld, werken en niet kletsen.

VolkstuinComplex Reeweg-Zuid, naast ’t Wielwijkpark

Een rijtje bomen, volop in de Klimop.

Een bijzondere situatie in Rotterdam

Trompenburg Tuinen & Arboretum (bomenverzameling)

Omdat op de Website van dit bijzondere stukje Cultuur-Natuur park in Rotterdam op een website-foto op de achtergrond een boom met Klimop te zien was, was dit voor het BBF reden om contact te zoeken. Men verzamelde niet alleen Cactussen (succulenten) in een kas, en bomen in Zocher-achtige buitenplaats-landschapjes met mooie zichtlijnen met sfeervolle bochten, maar men verzamelde kennelijk daarbij ook Klimop bij- en in de bomen, dat in de ogen van het BBF dan tegenstrijdig zou zijn.

Het privé-eigendom is overgegaan in een Stichting. Het beleid van de Stichting is daarbij dat de Klimop op alle bomen wordt verwijderd, op de grond soms toegelaten. Doch de Klimop mag niét de boom in, en wordt door de Hoveniers nauwlettend in de gaten gehouden en elk sprankje-Klimop onmiddellijk verwijderd. Op de meeste plaatsen zijn ook in de winterperiode de Lente-punten van de bodembedekkende planten als lust voor het oog te aanschouwen, qua kleur en structuur alleen al.

Uitzondering in ’t Arboretum

Op één plek is echter een uitzondering gemaakt. Tussen het Muurplein, en De Uithoek is Tuin Exelsior gesitueerd. In Tuin Exelsior mag de Natuur volledig zijn eigen gang gaan en staat dus niet onder menselijk-cultuurlijke controle. En wat blijkt hier? De Klimop heeft de Tuin Exelsior volledig ingepalmd, door vogels opgegeten zaadjes van de Klimop “uitgepoept” of iets dergelijks. Het hele stervens-proces van deze bomen is hier “mooi” te zien. De bomen hangen en vallen “in slow motion” in elkaars armen in een jaar of vijftien of twintig, terwijl ze nauwelijks nog armen hebben (lees: takken). Sommige bomen liggen al op de grond. Wat ook weer (mooie) paddenstoelen tot gevolg heeft.

Maar nu komt het. De hier spelende kinderen noemen de Tuin Exelsior: Het Sprookjesbos; vooral het pad beneden. Vanuit het Muurplein, door een prachtig antiek nostalgisch smeedijzeren tuinhekje in de Muur, betreed je inderdaad een soort van Sprookjes-bos, met die omgevallen bomen, geheimzinnig-slingerende paadjes met spannende doorkijkjes, onder de schuinhangende- en tegen elkaar hangende bomen door. Grote paddenstoelen en andere vreemde levende wezens. Je kunt elk moment RoodKapje tegenkomen, of een Kabouter. Niet de wolf, want dieren die er uitzien als een hond zijn er verboden, alleen hun urine al zou schadelijk zijn voor bomen en planten, om over ’t graven van een gat door een hond nog maar te zwijgen, volgens de afdeling park-voorlichting.

Wild-slingerende en afhangende Klimop, in bomen met hun stervensproces, hier overal. Dus als je met eigen ogen wilt zien wat een Klimop massaal met bomen doet, dan moet je hier maar komen kijken.

Maar gelukkig toch ook, is dit alleen maar hier in Tuin Exelsior. Als deze situatie in ’t hele Arboretum zo zou zijn, dan zouden die Kabouters ook maar verdwalen in die eentonig chaotische Klimop-aanblik langs al die boomstammen, zal ik maar zeggen. En als één overheersende plant alle bomen en alle andere planten de dood injaagt in een jaar of vijftien. Eentonig ook zo zonder Cultuur-historisch lijnenspel zonder wandelpaden. En de naam op het toegangshek aan de Honingerdijk zou dan niet meer kloppen.

En willen we zo’n situatie in alle Dordtse parken? Nee toch zeker hè? Het BBF is in elk geval tégen. Maar alle “groen-denkers en groen-werkers” van de Gemeente Dordrecht, de Natuur en Vogelwacht, IVN en ook politici, kom hier eens kijken, en probeer een ruimere visie te ontwikkelen dan “wijkers en blijvers”, of “aan kale stammen is niets te zien”; alstublieft.

En het idee van “Onkruid en Ongedierte” en verboming van bermen en verlanding van sloten (wat overigens zo is) om dit te voorkomen, zou allemaal een reden kunnen zijn om het Visionaire-Beleid opnieuw te overwegen en de maai-argumenten en het aantal maaibeurten (nu 2 tot 6x) en het maaimoment te herzien tbv het Gemeentelijk Algemeen Belang, tbv de wilde-planten genietende burgers (hooikoorts is veel aan te doen).

                                                                  o O o

 

6 . Natuur-INSTANTIES en hun Visie op bomen en Klimop

Tussen Onderstaande Instanties en het BBF is telefonisch contact geweest.

Vereniging Natuurmonumenten in Nederland

Deze instantie verwijdert de Klimop overal waar ze ‘m ook maar tegenkomen, om redenen van ’t gewicht van de Klimop, omdat de boom er zelf geen “rekening” mee kan houden vanuit zijn z’n eigen aard van stam- en tak-groei, met dat extra gewicht. Dus Natuurmonumenten verwijdert niet met het “wurg-argument”.

Red.BBF: “Mooi” voorbeeld van ’t overgewicht is bij het bruggetje in de Achterweg en kijk dan naast de rechter houten woning. Eén dikke boomtak reeds afgebroken, die met klimop en al in ’t water ligt (inmiddels verwijderd) en de tweede tak hangt reeds horizontaal over de sloot, terwijl de Klimop er als een gordijn aanhangt, met de punten in ’t water; ook deze tak zal breken volgens ’t BBF.

Nederlandse Vereniging van Bos-eigenaren

Zij bekijken een boom op een bepaalde manier, namelijk zijn bruikbaarheid voor kasten, meubels, e.d. Ze vinden, dat door de begroeiing van Klimop een boom te allen tijde minder van kwaliteit wordt, in alle opzichten. Dus het aanzicht van de boom in samenhang met het landschap, zijn karakteristieke vorm, die door de Klimop geleidelijk verloren gaat en met name de hout-kwaliteit die vermindert.

Duidelijker kan ’t niet zou je zeggen.

Brand-Boomverzorging

 1. Klimop in bomen is vooral in de winter een mooi gezicht, de boom blijft ook in de blad-vrije periode groen.

Red.BBF: Het BBF vindt een karakteristieke boomvorm die je puur kunt waarnemen in herfst en winter -vooral met sneeuw- veel mooier. Geen twee bomen zijn gelijk, doch dezelfde Klimop in verschillende bomen geeft dan tóch een eentonige saaie indruk voor bijvoorbeeld een park als geheel. En een boom “hoort” in onze contreien zijn eigen leven in de wisselende seizoenen te leiden. En is hierdoor interessanter en afwisselender in de menselijke beleving. Het BBF is ’t met dit punt-1 Niet-eens.

 1. Als de boom verminderd vitaal is, of afhankelijk van de soort niet zo snel groeit, dan kan de Klimop deze “inhalen”, waardoor de bladeren van de boom niet voldoende licht meer ontvangen.

Red.BBF: Hier wordt in het midden gelaten dat ’t wel eens zou kunnen zijn dat een boom júist door de Klimop verzwakt kan worden. Het BBF is ’t met dit punt-2 dus Niet-eens, wegens onvolledigheid.

 1. In sommige gevallen wordt een boom, of delen ervan in een wurggreep genomen, waardoor takken langzaam af gaan sterven. Er gaan ook takken afsterven door de Strijd om het licht, tussen de Boom en Klimop, waarbij de Boom meestal verliest (na een jaar of 10 duidelijk waar te nemen).

Red.BBF: Juist. Hè hè.

 1. Ook het gewicht van de Klimop kan voor problemen zorgen, uit een 30 cm dikke Kersenboom is 740 kilo klimop verwijderd (op de website van Alterra te zien).

Red.BBF: Een duidelijk argument ja, om de Klimop vroegtijdig te verwijderen.

ALTERRA, Landbouw-Universiteit-Wageningen

Wat als eerste wordt geconstateerd en waargenomen door Alterra, is dat de mechanische belasting van de takken – en dus de kans op takbreuk – wordt bij bomen met Klimop extra groot.

Red.BF: Een duidelijk “mooi” voorbeeld hiervan vinden we in de Achterweg naast de rechter houten woning. We zien vanaf de houten brug in de Achterweg één tak reeds met Klimop en al, afgebroken in de sloot (inmiddels verwijderd), en een tweede tak met Klimop, dat als een gordijn in ’t water hangt – wel mooi om te zien – , maar die ook op ’t punt van afbreken staat.)

Vervolg Alterra

Alterra noemt de meest voorkomende en in ’t oog springende complicaties bij bomen met Klimop:

 1. Tak- en stambreuk bij met Klimop bezette bomen.
 2. Misvorming van de stam, en daardoor vermindering van houtkwaliteit.
 3. Verminderde groei door – met name – lichtconcurrentie.
 4. Toename van schade door invloeden van sneeuw, ijzel en wind.

In het openbaar-groen is ’t belangrijk dat de bomen, als natuurlijk en cultuurlijk menselijke behoefte, in optimale conditie blijven.

De klimop zorgt voor evidente lichtconcurrentie (punt 3).

Red.BBF: Wat men vaak ziet, is dat de dode takken uit de bomen wordt gezaagd, terwijl men de Klimop in de bomen laat groeien, en zijn wurgwerking laat voortduren. En na 10 of 20 jaar kun je de hele boom omzagen – of is al omgewaaid – omdat de boom dan dood is en niet mag omwaaien om in ’t drukke verkeer te belanden. De takbreuk is in het bos uiteraard minder bezwaarlijk dan in een stedelijke omgeving volgens Alterra. Omdat logischerwijze de ziekenhuisrekening naar de Gemeente zal gaan, wat een premieverhogend effect heeft voor de plaatselijke belastingbetaler.

Vervolg Alterra

Wat Alterra ook noemt, is dat bij dichte Klimop-bebladering moeilijker de structuurgebreken aan de boom zijn te ontdekken, zoals holten, plakoksels, vruchtlichamen van houtparasitaire schimmels. De VTA-protocol inspectie (VisualTreeAssessment) vergt dan ook extra inspanning. En hoe langer men wacht met de verwijdering van de Klimop, des te lastiger en arbeidsintensiever de klus wordt, dus duurder.

Dus de gezondheid en ook de visueel-esthetische waarde van de boom, waarvoor de boom ooit is gepland, zoals bladkleur, bastkleur, baststructuur, herfstkleur, mogen niet worden aangetast door Klimop. Volgens Alterra.

Red.BBF: Hier in Dordrecht werden tot voor tien à vijftien jaar geleden de hoofdstrengen van de Klimop in de bomen om de paar jaar eenvoudig net boven de grond doorgezaagd door Drechtwerk de sociale werkplaats. Maar door bezuinigingsoverwegingen op korte termijn (op langere termijn juist niet volgens Alterra) en/of door onwetendheid en/of gebrek aan visie vanuit de gemeente als opdrachtgever, is deze activiteit gestopt.

Vervolg Alterra

Dus wat Alterra tenslotte nog bij herhaling benadrukt is, dat het onderhoud van de Klimop extra beheerskosten met zich meebrengt, welke vooral bestaat uit duurdere veiligheidscontroles, en het verwijderen van het te lang doorgegroeide Klimop.

De VTA-controles duren 2 à 3 keer zo lang. Een VTA-controle kost normaal € 2,- per boom, maar de VTA-controle en benodigde werkzaamheden bij de aanwezigheid van Klimop, kost dan al gauw € 20,- per boom. Aldus Alterra op financieel-technisch wetenschappelijke basisvorming. 

Gemeente DORDRECHT

Er heerst bij de Gemeente Dordrecht de “visie” van: “De Wijkers en de Blijvers”. Daar wordt mee bedoeld, dat de bomen die “van zichzelf” al zwak zijn, dat die mogen verdwijnen door de Klimop; dat zijn dus de Wijkers. De Blijvers, daar worden de sterke bomen mee bedoeld, en die zullen de Klimop overleven, is de gedachte van de Gemeente.

Red.BBF: De waarneming van het BBF is echter, bijvoorbeeld langs de N3, dat een hele rij bomen dood is gegaan, verstikt en gewurgd door de Klimop, die niet meegeeft met ’t uitzetten van de boom tbv nieuwe sapaders en nieuwe schors. De Klimop “pakt” dus alles wat hij op z’n weg tegenkomt; dus zowel de “Blijvers als de Wijkers” worden verstikt en gewurgd, waar de bomen ook staan, een sterk visueel landschappelijk-punt of niet.

Je kunt nog zien dat tien of vijftien jaar geleden Drechtwerk de Klimop bij de grond heeft doorgezaagd, wat niet heeft mogen baten, want de nieuwe Klimopstrengen hebben alsnog de bomen verstikt en gewurgd. Het hele “verhaal” is vaak aan de bomen “af te lezen”.

Dus de gemeentelijke visie van “De Wijkers en de Blijvers” lijkt volgens het BBF slechts een eerste gedachte te zijn nog zónder bewuste zintuiglijke waarneming en exclusief overwegingen van landschappelijke en park-schoonhedelijke aard. Het is een “Visie” die nog in ontwikkeling is, of nog in ontwikkeling zou behoren zijn.

Oneigenlijke argumenten

Kortom, er worden volgens het BBF zowel door de Gemeente als bij de Natuur en Vogelwacht als het IVN oneigenlijke argumenten aangedragen om voor de Klimop te kiezen vanwege de vermeende duizenden insecten en de vleermuizen en de vogels. Met op korte termijn besparing van werkuren, op langere termijn juist niet, zonder enige visie gelardeerd met landschaps- en schoonheidsbeleving, om maar niet 100% te hoeven kiezen voor de boom, en een bruikbare visie niet hoeven te bedenken.

Natuur en Vogelwacht

 1. Die Klimop is toch ook natuur.

Red.BBF: Natuurlijk is Klimop óók natuur. En bomen zijn óók levende wezens met een eigen DNA-structuur, waardoor een eigen karakter en karakteristieke vorm. En wat is Natuur? Door een aantal mensen als mooi gezien en een schoonheidsbeleving kunnen geven, maar vanuit de natuur zélf is ’t niet meer dan eten-en-gegeten-worden, “die maag moet vol”. Vanuit menselijk-standpunt gezien kan de natuur als wreed worden gezien; het is “oorlog” in de natuur.

 1. Dat wurgen gaat heel langzaam.

Red.BBF: Klopt, vanuit menselijk perspectief, voor een mens is één jaar of tien jaar heel veel, maar voor een boom is dit bij veel soorten helemaal niets. De Beuken bij de Achterweg zijn zo’n 300 jaar oud. De Klimop was er niet hoger dan één meter, dat om twee redenen zou kunnen zijn: de stam is te glad en/of er komt niet genoeg licht voor de Klimop op de stam, omdat de Beuk een schors heeft die door de zon verbrandt en z’n boomschors door eigen laaghangende takken beschermt.

 1. Aan een kale boomstam is toch niets te zien, dan kun je beter een klimop hebben in de boom.

Red.BBF: Een boomstam met z’n schors wordt door een bewuste bomenliefhebber gezien als een landschap op zichzelf, een lust voor het échte boom-minnende oog. Ook de levensgeschiedenis van de boom is er vaak aan af te lezen. Er zijn geen twee bomen en geen twee schorsen gelijk.

 1. En er zitten honderdduizenden insecten in. De Vleermuizen zitten er in en de Uilen broeden er in. En de Klimop reinigt ook de lucht (overdag, net als een boom of elke plant dit doet).

Red.BBF: Het aantal insecten is minimaal, hooguit een nestje pissebedden en een paar zwarte Kevertjes, die je overigens ook onder een willekeurige steen kunt vinden. Ook een enkel verlaten vogelnestje kun je er aantreffen na het broedseizoen (waar het BBF zich aan houdt). Vleermuizen kunnen overal tijdelijk neerstrijken.

Luchtreiniging door de Klimop is zeker niet te ontkennen. Maar eerst je gastvrouw of gastheer langzaam dood gaan maken, met daarbij de takken en bladeren geleidelijk verminderen, om dan die luchtreinigende taak overnemen? Het uitgebreide bladerdak van een boom lijkt het BBF misschien wel een veel groter oppervlak te bestrijken, naar schatting. 

Red.BBF: De wortels onder de grond

Soms zit er weinig Klimop in een boom, terwijl die boom er toch al “zielig” bijstaat. Het zou volgens het BBF niet zo gek zijn te bedenken dat er ook ónder de grond een wortelstrijd gaande is; de Klimop “steelt” het voedsel van de boom, onder de grond al. Terwijl er boven in de boom een lichtconcurrentie plaatsvindt.

Oneigenlijke argumenten

Kortom, er worden volgens het BBF zowel door de Gemeente als bij de Natuur en Vogelwacht als bij ’t IVN oneigenlijke argumenten aangedragen om vóór de Klimop te kiezen met op korte termijn besparing van werkuren, op langere termijn juist niet, zonder enige andere visie gelardeerd met landschaps- en schoonheidsbeleving, en maar niet 100% te hoeven kiezen voor de boom, en een bruikbare visie niet te hoeven te bedenken. Het IVN is sowieso vóór de Klimop in de bomen. Terwijl de insecten-excursies worden georganiseerd in gebieden met bomen waar de Klimop totaal afwezig is, zodat er veel wilde planten groeien, dus er zijn veel insecten te aanschouwen. 

Stichting Natuur en Milieu

Zowel met bomen als met Klimop houden ze er zich totaal niet mee bezig.

Stichting Kritisch Bosbeheer

Zij zijn vóór de Klimop in de bomen. Men staat op het standpunt dat er een goede samenwerking is tussen de boom en de Klimop, er zou zelfs een symbiose zijn. Mijn zegsman verdedigde dit standpunt met veel emotie, en adviseerde het BBF om zich met een ander onderwerp bezig te houden. En inderdaad zijn er nog vele andere onderwerpen onder de aandacht van schrijver dezes.

Red.BBF: Volgens het BBF is er helemaal geen symbiose, en totaal geen samenwerking; alleen strijd om licht en strijd om voedsel onder de grond.

Landelijke Bomen Stichting

Door de woordvoerder werd medegedeeld, dat er al 25 jaar een strijd is tussen de Voorstanders van de Klimop en de Tegenstanders van de Klimop (zowel op de grond als in de bomen); kortom: oorlog. Binnen de Stichting was ook geen duidelijk standpunt van “voor of tegen”. De woordvoerder zou er een punt van gaan maken op het volgende bestuursoverleg. En na een jaar, is er nog steeds geen standpunt ingenomen van “voor of tegen”.

Red.BBF: Ligt ’t dan constant genuanceerd in de praktische boom-situatie? Volgens het BBF is er dan “willekeur”, en “om te bezuinigen” wordt ’t dan altijd: “Laat maar groeien”, met volgens het BBF ALTIJD DESASTREUZE GEVOLGEN voor zowel de bomen als de andere wilde planten, bij het zijn gang laten gaan van de Klimop. Maar doordat ’t hele Klimop-groeiproces zo “menselijk-langzaam” gaat, heeft er bijna niemand “oog voor”.  Ook op de grond duldt de Klimop geen enkele andere wilde plant; hij verstikt dus alles. De Gemeente hier ter stede beweerde, dat de Sneeuwklokjes door de (volgroeide) Klimop op de grond heen-groeien; doch de BBF heeft dit nooit waargenomen.

Eind Herfst van 2016 ging ’t BBF weer op pad, om een paar bomen te bevrijden van de Klimop. De Klimopstrengen waren op 1 meter hoogte al zo’n 7 cm dik. Bij ’t doorzagen en lostrekken van de stam bleek er een tiental blauwzwarte kevertjes tussen de Klimop-steunworteltjes zich “ingekapseld” te hebben om te “overwinteren”. Verschrikkelijk voor deze Kevertjes natuurlijk. Het BBF is toen onmiddellijk gestopt, en deze Kevertjes proberen te helpen.

Trompenburg tuinen & Arboretum in Rotterdam

Een bijzondere situatie

Het Arboretum (Gr: bomenverzameling) Trompenburg in Rotterdam is een bijzondere situatie. In het totale Arboretum wordt de Klimop door de hoveniers continue verwijderd, op één plek na, de Tuin Exelsior, waar de natuur volledig z’n gang mag gaan, en waar in elke boom een Klimop zich in heeft begeven, en alle stadia van boom-sterven is te zien. En wat de hier spelende kinderen ironisch genoeg maar heel begrijpelijk de Tuin Exelsior tot “Sprookjesbos” heeft bestempeld, zo kun je ’t terecht ook echt als sprookjesbos beleven met z’n mysterieuze paadjes, met veel paddestoelen en onder omgevallen bomen door lopen.

(zie het uitgebreidere verhaal over het Trompenburg Tuinen & Arboretum onder het Hoofdstuk 4 “PARKEN en sommige wegen“.

Meerderheid bij de Instanties

– Binnen de door het BBF geraadpleegde instanties is iets meer dan de helft vóór het verwijderen van de Klimop, zoals NatuurMonumenten, Boseigenaren, Brand-boomverzorging. Van de andere iets mindere helft van de geraadpleegde instanties mag de Klimop zijn gang gaan, zoals bij de Gemeente Dordrecht, de Natuur en Vogelwacht, IVN (Instituut Voor Natuurbeschermings Educatie) en Kritisch Faunabeheer.

– Wonderlijk genoeg wil ALTERRA géén standpunt innemen van vóór of tégen de Klimop in bomen, in het BBF-telefonisch gesprek met de schrijver van hun internetsite. Ondanks de vele opgesomde bezwaren van de Klimop in bomen, door ALTERRA zelf.

Volgens Alterra wilden bewoners in Amsterdam-Noord een bos aanplanten. Maar óók de Klimop er bij aanplanten. Het BBF zei tegen Alterra: “Waarschuw die mensen dan dat ze dat niet moeten doen, u bent toch de deskundige!” Antwoord van de Alterra-woordvoerder en schrijver van de internetsite: “Dat moeten die mensen zelf maar beslissen.” Red.BBF: “Maar ú bent deskundig, en kan toch in elk geval voorlichting geven?” Antwoord Alterra: “Je kunt lezen, dat de meningen sterk uiteen kunnen lopen.”

Meerderheid

Red.BBF: Nogmaals, het lijkt er uiteindelijk tóch op, dat alles bij elkaar genomen, een kleine meerderheid van de geraadpleegde formele instanties vóór het verwijderen van de Klimop uit de bomen is.

En als de Gemeente Dordrecht (eventueel mede door de politiek aangestuurd), die langzaam behept is geworden met bewuste zintuiglijke- en overdachte waarnemingen, ook besluit om de Klimop in alle parken en alle wegen te verwijderen, dan is er een meerderheid voor het verwijderen van de Klimop uit de Bomen in Parken. En dat we dan in een eventueel vervolgtraject, kunnen uitdragen naar andere gemeenten in Nederland en daarbuiten.

                                                                    o O o 

7 . Wetenschap en Waarneming door het BBF

Landelijk probleem of zelfs Europees probleem.

INLEIDING

In ’t Oerwoud heb je de Wurg-Vijg, die de hele boom laat wegrotten, en als de Wurg-Vijf zelf blijft staan; een prachtig fenomeen om op een foto te zien. Gelukkig niet massaal in het oerwoud, dat anders geheel zou verdwijnen, dus er is meer spontaan toeval in de evolutionaire krachten werkzaam in de Natuur-strijd c.q. Natuur-oorlog. En hier in Dordrecht heb je de Woeker-Klimop in heel veel bomen. Je kunt volgens het BBF gerust van een besmetting spreken.

Het standpunt van het BBF: Laat een boom zelf uitmaken of hij “oud en der dagen zat” is. En niet onder versnelde dwang van de Klimop die een boom in “slow motion” verstikt en dood maakt; en dat op beeldbepalende parkpunten.

Natuur en Landschap

Natuur en landschap kan voor de mens heel mooi zijn, maar natuur is tegelijkertijd ook wreed vanuit menselijk perspectief gezien. De Mens is niet alleen natuur, maar is ook Cultuur en de mens kan keuzes maken. Bijvoorbeeld een oprijlaan is statig door de bomen er naast. En met Klimop erin is de laan plotseling niet statig meer. Denk aan de oprijlaan naar de villa in het Dordtwijkpark. Of denk aan de historische zuilen van de Griekse tempels, waar we met vakantie massaal naar gaan kijken. En de Dordtse Stadhuis-zuilen niet te vergeten.

Een boom in ’t winterseizoen zonder bladeren, laat z’n mooie stam en z’n karakteristieke vorm zien; waar onder de vorming van z.g. “wondhout” rond een afgezaagde- of afgebroken tak. Maar een Klimop in de boom verdoezelt de seizoenwisselingen en verdoezelt de mooie stam en verdoezelt de karakteristieke boomvorm.

Landelijk probleem, zelfs Europees probleem

Het plaatsje Mariahafen in Noord-Duitsland

Mariahafen in Noord-Duitsland heeft de bomen in de hoofdwinkelstraat alleen de stam van de bomen rondom laten begroeien met de Klimop, die heel breed rond de stam van de boom groeit. Waar de zijtakken van de bomen beginnen, daar wordt de Klimop verwijderd.

Het BBF denkt dat ook hier ’t besef van “wurging” door de Klimop ontbreekt.

Het huidige onderhoud van de bomen

Het BBF kan heden waarnemen dat de boomverzorgers, in opdracht van de gemeente, de dode takken uit de bomen zaagt, maar de Klimop laat zitten, niet doorzaagt maar ongemoeid laat. Wat volgens het BBF de omgekeerde wereld is, de mens als Cultuur-natuur wezen in ogenschouw genomen.

Als vergelijking wil het BBF noemen: een huiskat met vlooien, waar de kat last van heeft, dan kies je als baasje voor de kat en doet druppeltjes in z’n nek tegen de vlooien. Nou een boom kan ook vlooien hebben, Klimop heet het hier.

Er is een keer een Egel waargenomen die twintig parasitair-zuigende vlooien meedroeg. Je kon duidelijk zien, dat die Egel ’t niet naar z’n zin had.

Langs de Rondweg ter hoogte van het Dordwijkpark, in het Dubbelsteynpark en bij de Achterweg zijn diverse voorbeelden van dode bomen door de Klimop te zien

Bomen langs de openbare wegen, ook in Dubbeldam

Dubbelsteynlaan, Achterweg, Dordtwijklaan

In de schitterende Platanen aan de Dubbelsteynlaan zat in meerdere bomen de Klimop. In 2012 is de Klimop door het BBF doorgezaagd. En in één moeite door met het normale onderhoud van een boom-onderhoudsploeg met een hoogwerker zijn de resten van de Klimop uit de bomen verwijderd. Zodat de Platanen er als vanouds weer schitterend bij staan.

Klimop langs de Landelijke Rijkswegen

Langs de Rijkswegen zie je vaak geluidsschermen van kunststof of anderszins. Omdat er achter een nieuwbouwwijkje ligt, dat beschermd dient te worden tegen geluidsoverlast door het autoverkeer. De laatste tijd is er veelal klimop te zien, dat het geheel een “groene” aanblik geeft. Vroeger was er het open landschap waar te nemen, maar door de bevolkingsgroei lijkt het fenomeen van het open landschap in dichtbevolkte gebieden steeds schaarser te worden. En dan lijkt een door Klimop begroeid geluidsscherm een redelijk alternatief.

In de bosgebieden langs de rijkswegen zie je hele stukken zonder Klimop, en dan plotseling een groot gebied, waar in elke boom de Klimop zit. En aan de vorm van de bomen en de vele dode takken daaraan zie je ’t lijden van de bomen en dat er geen goede samenwerking is tussen bomen en Klimop.

Broedseizoen: half maart – half juli ’t verschilt een beetje per soort vogel, maar deze data wordt door het BBF aangehouden. Een heel enkele keer wordt een verlaten nest waargenomen.

Standpunt van het Bomen Bevrijdings Front:

Laat een boom zélf uitmaken of hij oud en der dagen zat is na honderd of driehonderd jaar. En niet onder versnelde dwang van de Klimop die een boom “in slow motion” van een jaar of tien of vijftien, overwoekert, verstikt, doodmaakt en om laat vallen.

                                                                   o O o 

8 . TOT SLOT

Eindconclusie en korte Samenvatting 

Slotvraag

Waarom is tien tot vijftien jaar geleden het idee en de uitvoering van het verwijderen van de Klimop in de bomen losgelaten?? Dus waarom is het doorzagen en verwijderen van de Klimop in de Dordtse bomen gestopt? Bezuinigings-argument?? 

Eindconclusie

De eindconclusie van het BBF is dat in het algemeen over het fenomeen Klimop onvoldoende is nagedacht en bij de bomen onvoldoende wordt “ingevoeld” wat de Klimop betekent, zowel voor een boom als voor het aanzien van het park als geheel, met z’n visueel sterke situaties en Schoonheids-beleving, bewust of onbewust.

Maar Bewust waarnemen is een kunst en een kunde die te leren valt, volgens het BBF.

En volgens het BBF wordt er in ’t algemeen ook onvoldoende beseft, met de Klimop in gedachten nemend, dat de Parken Cultuur-natuur zijn, en waar volgens het BBF de Klimop een storende factor is die het aanzien van de bomen verrommelt, maar vooral de bomen “in slow motion” bedreigt, doodmaakt en om laat vallen (door storm).

Veel bomen staan op Beeld-Bepalende plekken in een park of in een straat of langs een weg. Dan moet je er niet aan denken dat zo’n boom door toedoen van de Klimop, vroegtijdig ten opzichte van hoe oud een boom wel kan worden, het veld moet ruimen.

In het Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam, is bewust wél gekozen om een klein stukje van het Arboretum (bomenverzameling) over te geven aan de “vrije-natuur”, om te kijken wat er dan gebeurt. En daaruit is gebleken dat de Klimop dan massaal en alles-overheersend en dodelijk is geworden, maar wat ironisch (maar wel echt) door kinderen het Sprookjesbos wordt genoemd, en als zodanig ook door volwassenen zo te beleven is.

Maar dit hier in het Arboretum is een uitzondering “ter lering en de vermaak”.

Het BBF zou alle “Groen-denkers” en “Groen-werkers” en vooral Politici, willen uitnodigen om in ’t Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam en kijkje te nemen, en speciaal in de Tuin Exelsior, alwaar alle stervensfasen van bomen aanschouwd kan worden, in het terecht door Spelende-Kinderen genoemde Sprookjesbos.

Met de daarbij gestelde vraag: Willen wij dit in de Parken en kleine groen-plekjes zoals bij de Krispijnse tunnel in Dordrecht, zo’n stukje “vrije-natuur” met die overheersende Klimop, die de bomen en het parkaanzien belaagt? Of de twee bomen naast de brug voor de Villa bij Weizigt-DuurzaamheidsCentrum?

Het standpunt van het BBF: Dit gun je geen enkele boom en geen enkele park-wandelaar: Een boom met “vlooien”. Want bij je kat met vlooien kies je toch ook voor de Kat …………

Ooit een Egel met 22 vlooien gezien, nou, dat was ook niet lekker voor de Egel ………

Eufemistisch wordt ’t ook wel een boom met een jasje genoemd.

Omgekeerde Wereld

Juni 2014. Het valt het BBF op, dat de ene dag de wilde planten langs diverse wegen prachtig staan te bloeien en een paar dagen later alles is verklepeld en weggemaaid dmv helse machines, vaak tot in de wortels aan toe. Anno 2015 is door het BBF waargenomen dat de Klimop op de grond langs de wegen Achterweg en Dordtwijklaan is toegenomen. Er wordt gemaaid over de Klimop heen. En waar de Klimop de bodem bedekt: geen andere wilde planten meer (zoals Klis/Klit en Hoefblad). Te denken valt aan Polder de Dordtse Biesbosch en het strookje langs de Dubbelsteynlaan vóór de Ned. Hervormde Kerk, waar bewust “ONKRUID” is ingezaaid. De superstijle slootkantjes langs de Dordtwijklaan en Achterweg, strookjes langs ’t fietspad N3. Veel mensen die geïnterviewd zijn door het BBF, genieten hier van; gebiedjes zónder Klimop.

Groen-“onderhoud” bedrijven uit Utrecht en Noordeloos komen hier maaien en klepelen. Terwijl de Klimop in de bomen mag blijven groeien. Het lijkt een omgekeerde wereld in “groen-land”.

Wijlen astronaut Wubbo Ockels en in 2014 nog astronaut André Kuipers, deden een laatste oproep om wij als mensheid ons als bewuste astronauten te gedragen op ruimteschip-aarde, en niet de biodiversiteit en uiteindelijk onszelf om zeep te helpen.

Het BBF zou graag zien, dat het Gemeentelijk Maaibeleid, en met name de argumenten met daronder het momént van maaien van de wilde planten opnieuw te bestuderen en opnieuw in overweging te nemen.

In overweging te nemen

 1. Bijvoorbeeld het Idee ONKRUID, met de bijbehorende menselijke haat ervoor, dat dit een gedateerde Natuurvisie is uit de tijd dat heel veel mensen op ’t platte land werkten en om een strijd te voeren tegen “onkruid” dat concurreerde met de gewassen die voor menselijke consumptie bestemd waren.
 1. Alle binnenwater heeft de neiging om te verlanden (biologisch juist). Welk waterplanten-maaimoment??
 1. Elk natuurgebied heeft de neging om alleen bos te laten ontstaan.

Red.BBF: Vraagt zich af of de slootkanten van Achterweg en Dordtwijklaan deze “verbossing” hier op zal treden, c.q. de gevallen zaden doen ontkiemen. Zou dan 1x maaien ergens in ’t najaar voldoende kunnen zijn?

 1. Waarom geen Wet maken: “Geen klimop in bomen” behoudens uitzonderingen, zoals een hoekje in ’t Weizigdpark.
 1. Het lijkt net of de Klimop houdt van de “Zure Regen”, waar je nu niets meer van hoort in de media, terwijl die er volgens biologen nog steeds is.

Ontbreken van een duidelijke visie

Het zou best eens aan aandacht en een duidelijke Klimop-Visie kunnen ontbreken in deze spiritueel en economische verwarrende tijden. Wat dus ook niet zo verwonderlijk is, omdat de materieel persoonlijke (geldelijke) belangen elders liggen.

De visie van “de wijkers en de blijvers” (waar bomen mee worden bedoeld) en de visie: “aan een kale boomstam is niets te zien” (en daarom die Klimop in de bomen toe te laten), dient volgens het BBF volledig herzien te worden. Bij een Kale Boomstam zou je kunnen denken aan de Griekse Zuilen, die een Statig cachet (gevoel) geven aan een gebouw en een oprijlaan. Het Stadhuis van Dordrecht heeft de zuilen ook bij de ingang.

Opnieuw in ’t Van Dale woordenboek opzoeken van kern-woorden, zoals Schoonheid, Natuur, Ecologie, Economie en Politiek, zou dus ook geen kwaad kunnen, om überhaupt als mensheid op deze aarde met z’n (afnemende) biodiversiteit en om ook hier in Dordrecht te kunnen (over)leven. Om de “lijn” maar even door te trekken.

Bijstand en iets terug “moeten” doen

Thuis zitten op de bank met een uitkering?

Maar iets terug willen/moeten doen en in het kader van de Koninklijke Participatie-Samenleving?

Indien de Visie van het BBF in Politiek-Bestuurlijke zin zou worden ondersteund en onderschreven, en dan na overleg met de Sociale Dienst: Kom als vrijwilliger bij het Bomen Bevrijdings Front de bomen bevrijden van de Klimop, die soms massaal de bomen in de Dordtse parken en wegen bedreigen en om zeep helpen.

Voor Begeleiding en gereedschap zal dan worden gezorgd.

En je leert dan ook nog wat; iets van de Natuur, bewust-zintuiglijk waarnemen, de waarde van afspraken, zelfrespect en respectvol optreden naar anderen, ideeën bij jezelf laten rijpen en uitwisselen, begrip, handvaardigheid en communicatie. Alsmede samen te werken, maar beter is ’t om te Samenwerken tijdens het bezig-Zijn. Oefenen – Discipline – Assertiviteit/affectie (om met de woorden van Cesar Millan de hondenFluisteraar te eindigen).

Donateurs gezocht

Indien de politiek er zijn aandacht zou richten op natuur en parken hier in Dordrecht, er voor zou kiezen en besluiten, op grond van hun veranderde inzichten t.a.v. de Klimop in bomen, om de op het eiland van Dordrecht de massaal heersende Klimop te “behandelen” c.q. bestrijden en alle bomen te redden, dus de visie van het BBF zodoende volledig zou ondersteunen, dan zijn donaties van Donateurs van harte welkom, tbv Gereedschapskosten.

Contactpunt BBF

Kees in ’t Veld. E: kees.in.t.veld@online.nl . T: 078 616 29 12 . M: 06 453 87 330

© Kees in ’t Veld                                      o O o

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *