C o m m u n i c a t i e – 1

Er is vaak fantastische technische en wetenschappelijke innovatie in de spullen en gebruiksvoorwerpen om ons heen. Maar de mens als MENS lijkt qua psychologische- en spirituele-  en geestelijke ontwikkeling hier meestal-altijd ver bij achter te lopen; vooral bij de mensen om ons heen zien we dit. Maar dit achter-lopen eventueel bij onszelf beseffen we niet en willen we ook niet weten. “Ik heb gelijk, en die ander dus niet; altijd.” Van de ander word je alleen maar moe. De ander ís anders en wéét anders, en dit willen we eigenlijk niet (waarom eigenlijk niet?). Vandaar al dat vele haat-zwijgen onder elkaar en dat “niemand luistert naar niemand” en dat in die andere “rare landen” en “rare culturen” de kogels en granaten heen en weer vliegen. Want die anderen móéten luisteren naar mij en mijn groep. En deze instelling en dit streven heeft men dan in beide groepen en in beide landen. En ’t gaat om macht en uiteindelijk vooral om geld-geld-geld.

Direct om ons heen is er soms het emotioneel-gedoe, met gegil en geschreeuw van bijvoorbeeld ouders naar kinderen, of elkaar niet willen zien, omdat we persoonlijk helemaal niets met elkaar hebben, omdat die ander anders is, dus is ie bij voorbaat raar of idioot ………… van een andere planeet lijkt te komen en alleen maar als pratend-vlees aanschouwd zou kunnen worden.

Maar we zijn soms ook bang om iets te zeggen wat die ander “van zijn stuk zou kunnen brengen”, in de emotie kan schieten, kwaad wordt en zo voort. En we zijn dan weer bang dat dit ten nadele van ons zelf zou kunnen zijn.

Hoe communiceer je met je natuurlijke omgeving.

Of hoe communiceer je met schilderijen in een museum, zoals bijvoorbeeld de landschappen van Koekkoek of Ruysdael?

Onze aandacht en de communicatie die aanwezig is, is meestal-altijd gericht op materiële zaken om ons heen. Of alleen praten over ziektes. De spirituele kant blijft onderbelicht of afwezig, soms, vaak of meestal, helaas.

We hebben een mening over van alles en nog wat, over materiële zaken, materiële omstandigheden en andere mensen. Maar het WAAROM, het WAARDOOR, de BRON en OORZAAK van die persoonlijke meningen, daar mag de ander “niet aankomen”. Dit is Privé. Want wat we soms uitstralen in allerlei niveaus van arrogantie is: IK WEET HET.

ONMOGELIJK

Het tv-ikoon van de NCRV: 1e persoon:  “De ander is anders”. 2e persoon: “Dat is maar goed ook.” En dat laatste is nou net de vraag. Want de praktijk is anders. We willen juist níét dat die anders is. Na een woord of vier weet je, dat je in totaal verschillende werelden leeft ………… In psychologische- geestelijke- en spirituele zin hebben we totaal niets met elkaar. We geven elkaar niets en we gunnen elkaar niets. Terwijl we enkel in materieel-economische zin juist wél van elkaar afhankelijk zijn. In economische zin is de ander alleen maar pratend vlees. Maar dat is onpersoonlijk en indirect, zou je kunnen zeggen.

Het blijkt heden praktisch bijna onmogelijk om met een ander mens of een ander wezen, persoonlijk, geestelijk of op “zielsniveau” in contact te komen en te communiceren; en dit dan zonder oordeel of voor-oordeel.

En bovendien: ervaringen zijn niet uit te wisselen en/of precies te begrijpen. Hier ligt een motief voor een kunstenaar of auteur om Sprookjes te gaan bedenken en te verzinnen. Wat in ’t verleden zo gegaan is bij bijvoorbeeld de gebroeders Grim. Het sprookje van Rood Kapje en van Sneeuw Witje kennen we allemaal. Ervaringen zijn niet over te dragen, maar sprookjes wel. Sprookjes zijn wél te doorvoelen en generaties lang door te vertellen. En dan plotseling begrijpt iemand welke ervaringen áchter een sprookje verborgen liggen. Ook hier heeft menig auteur over geschreven, over de symbolische betekenis van sprookjes.

ECHTER

Hoe doorbreken we dit voornoemde negatieve mensbeeld dat in de levenspraktijk dagelijks waarneembaar is. Door een vijftien-tal communicatie-techniekjes te leren en te oefenen in onze Workshop Communicatie. Ook de diepere motieven hierachter krijg je aangereikt.                                                                                                                                        Onze Workshops zijn een sleutel om direct te kunnen communiceren met wie of wat dan ook in het NU, direct te communiceren van ziel tot ziel”; als je met iets of iemand wílt communiceren natuurlijk. En te weten te komen hoe en waarom ons brein zo in de natuur tot stand is gekomen. En als je ’t van jezelf begrijpt dan begrijp je ’t ook van andere mensen en ook van de dieren en van de planten.

Je komt er achter dat het geen probleem is dat je iets niet weet. Maar ’t probleem is vaak, dat je niet weet wát je niet weet. En dat we zomaar iets aannemen zonder ’t te ervaren of waar te nemen. Of dat we de logica van een theorie niet zien, of niet kunnen zien, of niet willen zien.

Er zijn dus in onze workshops een vijftiental oefeningen, die zich ná de workshops als een goed-automatisme gaan manifesteren in je dagelijks leven, in relaties, gezin, werk of anderszins. Omdat je dan weet wat échte Communicatie is. Je kent de formule die je als een soort van techniekjes  in de Workshops hebt geoefend. En je zult merken, dat je Natuurlijk overkomt.

Je opvoeding wordt hier ook nog eens “dunnetjes” overgedaan, met betrekking tot een perfecte communicatie in onze Workshops. Zie ook de Bladzijde op deze Site: “Opvoeding-troep”.

© Kees in ’t Veld                                             o O o

Één reactie op C o m m u n i c a t i e – 1

  1. EdwardRop schreef:

    A report this week has exposed on the internet businesses who supply ‘research guides’ for college students | Below, a author explains what it is really want to churn out.

    [url=http://kgbikers.com/find-some-personalized-essay-writing-help-with/]http://kgbikers.com/find-some-personalized-essay-writing-help-with/[/url]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *