De “Kleine Goedheid” van Levinas

De Belgische hulpverlener Dirk de Wachter haalt tot slot in zijn boek Borderline Times, het einde van de Normaliteit de filosoof Levinas aan, en citeert: De kleine Goedheid is de goedheid van de nederige mens, die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt. Ze kent haar beperkte plaats maar maakt van haar bescheidenheid ook geen nieuwe orthodoxie. De kleine goedheid kiest voor een partiële, voorlopige, maar reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke Ander. Einde citaat.

Deze voornoemde Kleine Goedheid komt geheel tot uiting in onze Workshop Communicatie. Het is een achterliggende Levenshouding die met behulp van een te oefenen vijftiental Communicatie-techniekjes/weetjes automatisch ontstaat of zich verdiept en tijdens het communiceren in de praktijk tot uiting komt.

En de unieke Ander kan natuurlijk ook een willekeurig dier of plant zijn, een enkele uitzondering daargelaten, zoals de Klimop in de bomen. Maar bijvoorbeeld een Slak – met of zonder huisje – kun je helpen de weg of het wandelpad over te steken. Bij het zien van een Mier, hoort er niét de aanschaf van een mieren-lokdoos op te volgen, maar dient er kennis en inzicht zich te ontwikkelen. En bij de confrontatie met een Wesp of een Bij hoort geen menselijke paniek te zijn. En ook onkruid bestaat dan niet meer. Dus Leve de Kleine Goedheid van Levinas in al zijn verscheidenheid. En dus boven het eten-en-gegeten-worden uitstijgt, dat ook tussen alle levende wezens heerst op deze Aarde.

© Kees in ’t Veld                                           o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *