Alleen Patiënten

ARNON GRUNBERG

Tekst uit z’n boek: Het aapje dat geluk pakt

Gebruikt door Dirk de Wachter in z’n boek: Borderline Times . Het einde van de Normaliteit

“ALS JE JONG BENT, DENK JE DAT ER NORMALE MENSEN BESTAAN, MAAR DAT JE DE PECH HEBT ZE NIET TE KENNEN.

LATER KOM JE ERACHTER DAT DAT ONZIN IS, DAT ER GEEN NORMALE MENSEN BESTAAN.

ER BESTAAN ALLEEN PATIËNTEN.

SOMMIGE PATIËNTEN WETEN ZICH STAANDE TE HOUDEN TEN KOSTE VAN ANDERE PATIËNTEN EN DIE NOEMEN WE DAAROM GEEN PATIËNTEN.

DIE NOEMEN WE GESLAAGD.”

 (RedKees: Het dagelijkse probleem is, dat déze patiënt níét wéét dát ie patiënt is.)

Ik moet ook even denken aan de vriend van schrijfster Simone de Beauvoir, de Existentialist Juan Paul Sartre, die zei: “Over Hemel en Hel gesproken: de Hel ……… is de Ander.”

We hebben hier niets met elkaar in spiritueel-esoterisch opzicht, “we komen van verschillende planeten”, zeg maar (en misschien nog wel écht ook).

Het is steeds hetzelfde “liedje”: De Mens faalt als mens; op welke positie en welke plek dan ook in deze wereld-mensen-samenleving; rijk of arm, jong of oud, religieus of atheïst, het maakt allemaal niet uit. Gemiddeld? Ja natuurlijk, gemiddeld (“gemiddeld”). Want dat u tot hier al bent gekomen met lezen, zou u al een uitzondering kunnen zijn en boven het “gemiddelde” uit kunnen stijgen ……… De zwakke-plek in ’t geheel is steeds weer: GEEN COMMUNICATIE! Ik denk ook even aan het boek van Jan Terlouw uit 2011; met de veelzeggende titel: “Hoed u voor mensen die iets zeker weten.”

Het moge duidelijk zijn, dat in ons Adviesbureau er alles aan wordt gedaan om bovenstaande situaties te voorkomen en als ze er tóch zijn, ze op te lossen. Zowel in de Workshop Communicatie, als in de Coaching, als in de Regressie Therapie.

© Kees in ’t Veld                                             o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *