ZIJN of Niet-ZIJN . Eigen Woonomgeving . GEHOORDE verbazingwekkende UITSPRAKEN

Natuur-uiteraard “ZIJN of NIET-ZIJN

– Shakespeare: “Zijn of Niet-Zijn: dat is de kwestie.” Wat ook blijft: Wat ís dat Zijn dan? of het Niet-Zijn?

– De gevaarlijkste is: Het niet-weten wat je niet-weet.

&

– Je ziet niet wat je niet weet. En je weet niet wat je ziet.                                                     (het letterlijk waarnemen met je ogen)

 – De Vaart-der-Volkeren en de zogenoemde Rat-Race onder de mensen, zal hoogstwaarschijnlijk dodelijk zijn voor de Aarde en voor de Mens-zelf ……… door de Mens die zich voor de Aarde als een natuur-plaag is gaan gedragen.

– Bertrand Russell: Het probleem van de Mensheid is dat de intelligente mens vol zit met onzekerheden en dit ook vaak durft te zeggen, en de stommelingen vol zitten met Zekerheden en Zelfvertrouwen.

Verdwaalde Mededeling in het Radio-Journaal . Amerikaans Wetenschappelijk Onderzoek met als Eindconclusie:

  1. 95% van de Amerikanen kan niet denken buiten het eigen gezin.
  2. 95% van de Amerikanen weet alles van de eigen ArbeidsHandeling. En buiten die arbeidshandeling is men LEEK op Alle-Levensgebieden. En dit is nog eufemistisch uitgdrukt; eufemistisch betekent: verzachtend, verhullend, verbloemend.

– Mensen weten niet dat ze niet-weten buiten hun vakgebied.

Je dient als Mens dus te gaan beséffen dát je niet-weet buiten je gezin en je vakgebied. Je zult dan merken dat je Nieuwsgierigheid buiten je gezin en je vakgebied gaat ontwikkelen ……… En ……… dat je begint mee-te-denken met een “groter-geheel” en dan echt begint Waar-te-Nemen en te Observeren, dat ook weer een kunst en een kunde op zichzelf is.

– LOESJE: “Van Denken worden we moe, daarom oordelen we maar wat.” & “De technologie is goed ontwikkeld, nou wij nog.”            Ook eufemistisch geduid.

– De ander is Anders ……… en dat pikken we niet ……….                                                                   Dit is een veelvoorkomende Levenshouding.

– Bedenk dat wanneer je met één vinger naar een ander wijst, dat er dan drie vingers naar jezelf wijzen.

– Materiëel-Economisch afhankelijk van elkaar als mens, maar in BelevingsWerelden-opzicht, lijken we niets met elkaar gemeen te hebben, we komen van verschillende planeten en de Aarde lijkt wel een Doorgangshuis. Dat is eigenlijk alles, als je goed om je heen kijkt. Waarbij Niemand luistert naar Niemand. En: “Horende-Doof” en “Ziende-Blind”, horen ook in dit rijtje thuis en is ook allemaal familie van elkaar. Wat overblijft is: “Gaarkoken in Eigen Sop” (dat is ook een uitdrukking). Nóg een levenshouding die je veel om je heen ziet: “De Ander is Anders ……… en dat pikken we niet.” Voor ons gevoel hebben we daarbij één soort van geluk: “Het zijn áltijd de ánderen die niet deugen, de deug-nieten die in het verkeerde gaarkook-sop zitten.” Soms of vaak terecht (hoor en zie ’t journaal maar), maar soms of vaak niét-terecht. Kortom, wie ben je zelf; ontdek ’t in onze Workshops, zou ik zeggen.

Maar je zou de Aarde ook kunnen zien als EEN LEER-PLANEET. En dan zijn we weer allemaal gelijk in dat leer-proces; hoewel een ieder weer iets ánders moet leren dan de ander. Ga ’t ontdekken in de Workshops.

– Denk aan het boek van Antoine de Saint-Excupéry: “De Kleine Prins”, waar iedereen op z’n eigen-planeet zit en lees dan met name de planeet van de ijdeltuit.

Er zijn planeten van de Kunst, de Dronkaard, de Zakenman, de Koning, de Opschepper, de Lantaarnpaal-opsteker, de Schrijver, de ijdeltuit. En de planeten van Muziek en de sport niet te vergeten, alsmede de planeet van het Brood en de Spelen. En elke Godsdienst lijkt een eigen Planeet te hebben.

Er zijn zoveel planeten, “gelijk” de aantallen stenen en ijsklonten in de de Ringen van Saturnus (die soms bij het Planetarium Mercurius in de Biesbosch in het écht te zien zijn).

We hebben niets met elkaar als mensen onder elkaar. We komen van verschillende planeten en we  gaan weer naar verschillende planeten. De Aarde zou je als een doorgangshuis kunnen zien, en ook als een Spirituele Leerplaneet. En wat hebben we dan als Mens Homo-Sapiëns te leren? Wat we gemeenschappelijk hebben, qua omgaan en respect en begrip hebben voor de Aarde, de Aardse Natuur met al die levende wezens. En te leren te communiceren met elkaar.

En als een levenssoort voor de andere levenssoorten een plaag wordt, dan gaat de natuur als geheel, dit onpersoonlijk oplossen; “de maag moet vol”. En er breken ziektes uit. En die ziektes zijn op zichzelf ook weer levende wezens, maar dodelijk zullen zijn voor de “plaagwezens”. Wie zal het volgende plaagwezen zijn dat gedecimeerd zal gaan worden? De mens Homo Sapiëns?

Maar Hoe nu verder vanaf vandaag? **

Raak in jezelf geworteld, als eerste. En ga je dan één voelen met die andere wezens. Dit lijkt op een enorme Eenzaamheid, maar je dient langzaam te gaan zien, dat dit niet zo is, die eenzaamheid.
De ander is zichzelf, en alles wat de ander zegt of in z’n (niet-bedreigend) gedrag laat zien, is ván die ander, hóórt bij die ander.
Want ergens “diep van binnen” “weten” we dat alle leven Eén is, maar doordat de praktijk meestal/vaak totaal anders is, kunnen we Depressief worden. En na een paar uur rust in eenzaamheid, of bij het maken van een wandeling in een kleinschalig parkje – liefst onder begeleiding van een Coach – , zijn we weer “OPGELADEN”, en kun je je “Missie” – in welke vorm dan ook – weer onder ogen zien. Waarbij ik hoop, dat dit uitstijgt boven: “Je moet nou eenmaal werken om geld te verdienen, om in materieel/lichamelijk opzicht te kunnen leven en alles te kunnen betalen.”                                                                                                                                
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 
 – Aandacht is een Punt.

Het Groen is géén Punt van Aandacht buiten het “Onkruid en Ongedierte” bij de Demos (het volk) en de politiek hier in Dordrecht (en daarbuiten). Van Natuur en kleinschalig landschap met z’n oude nostalgische weggetjes en slootjes (met bloeiende SchermBloemigen en bijbehorende insecten), wordt hierbij dan niets begrepen.

Brief van Natuurmonumenten in Nederland: Er is nog maar 15% van de oorspronkelijke Natuur van wilde planten en insecten over in Nederland.

Godfried Bomans wist ’t in zijn tijd óók al: voor veel mensen is Natuur alleen maar de Afstand tussen twee steden. En waarbij het omgevings-voelen en omgevings-denken dan niet veel verder gaat dan “Onkruid & Ongedierte. En ook gehoord: “Natuur is meestal altijd Vies en Eng.” Als je in het park of in de natuur in ’t algemeen bij de aanwezige mensen hun armen ziet zwaaien, dan weet je dat er insecten zijn waar te nemen. Bewúst vanuit het Menselijke gedacht: “Natuur is Mooi, maar Wreed. Natuur geeft veel rommel en veel ongedierte”.

  • ZIJN of Niet-ZIJN . © Kees in ’t Veld

 

Eigen Woonomgeving: GEHOORDE UITSPRAKEN (verbazingwekkende uitspraken)

Anno 2002 e.v. , ongelofelijk in deze tijd nog !

 – Onkruid is niet door God geschapen en Dieren hebben geen ziel.

 – Het is goed dat er natuur is, maar het moet niet te lang worden.

 – Onkruid bloeit ook mooi, maar ’t blijft natuurlijk onkruid. Dat weg moet.

– Als je het onkruid niet regelmatig maait hier langs de Dubbeldamse wegen, dan moet je op den duur door een soort tunnel lopen of fietsen.                               (RedKees: ik zal hier niet typen op welke plek ik dit precies gehoord heb)

 – Wat je zomaar overal ziet groeien is tóch alleen maar onkruid; en dat moet weg. En weg=weg!!

– Anno 2019: Een man, wandelend in het park, die dagelijks op een helse maaimachine zit en maait, en wíl maaien, want daar wordt ie voor betaald vanuit de ‘GeldGod’, zei tegen mij: “Als je niet maait dan krijg je ook geen bloemen.” (Het BBF vind dit pure onwetendheid en onzinnig, en natuur-vijandig. En ook nog eens aangestuurd door de Gemeente – afdeling “Groen” & vanuit de gemiddelde bevolkings-onwetendheid met betrekking tot de Natuur op deze Aarde).

– Bij sommige buren heb ik de z.g. Mieren-Lokdozen al weer zien staan.

 

 – Paddestoelen zijn mooi, maar eigenlijk is ’t troep.

 – Bomen: Je hebt Wijkers en Blijvers. (Gemeente Afd.Groen) (Dus niet ’t BBF)

 – Bomen: Wat is er nou te zien aan een kale boomstam? (Natuur en Vogelwacht)

 – Bomen: Wat is er nou te zien aan een kale boomstam? Dáárom is ’t goed dat er Klimop groeit in de bomen dat de lucht zuivert en er duizenden insecten inzitten en vogels die er in nestelen. En dan blijft de boom ’s winters óók groen. (Natuur en Vogelwacht, en IVN) (Dus niet ’t BBF, dat dit soort hersenspinsels afwijst als pure onwetendheid en onbegrip)

 – Van groen alleen kun je niet leven. (Directe reactie van een man, toen iemand anders over natuur begon)

 

Red.Kees: U zult begrijpen dat het BBF (het Bomen Bevrijdings Front), in tegenstelling tot de hier bovengenoemde gehoorde uitspraken, bij zowel individuen alsmede de formele instanties, tot geheel andere waarnemingen, geheel andere belevingen en geheel andere inzichten en een geheel andere Visie is gekomen. Zie hiervoor de andere site-pagina “Bomen over Bomen”.

Voorproefje: Als mens of instantie kun je ’t standpunt huldigen van: “Klimop is toch óók Natuur”! Da’s waar. En er verder niet meer over denken, waarnemen en er letterlijk niet meer bij stilstaan. Maar als mens, als Homo Sapiens, ben je óók Natuur. En als menselijke Homo Sapiens kun je een Keuze maken vóór de Bomen. En dat je een boom niet in 15 jaar laat vermoorden door de Klimop erin, dat de inmiddels dode-boom spontaan omvalt. De boom, die toen hij nog leefde, zijn karakteristieke vorm al lang kwijt was door de langzaam-wurgende Klimop (meerdere foto’s gemaakt t.b.v. het dossier). Door de wurging kan de boom niet meer uitzetten om nieuwe sap-aderen te maken, de sap-aderen die van zichzelf chronisch dichtslibben. Die dichtgeslibde sap-aderen noemen  we “HOUT”, en daar maken we meubels en kasten van; waarvoor nu speciaal “productie-bos” wordt aangepoot, en in ’t verleden half wild-Europa voor is omgekapt. Maar een stads-PARK is een heel ander verhaal. En het BBF maakt de keuze voor behoud van de openbare parken en lanen die ooit met verschillende bomen zijn aangeplant voor de (te ontwikkelen) landschappelijke natuur- en boomSchoonheidsbeleving van de stedelijke bevolking.

We wonen in een land waar je met 7 miljoen mensen goed kunt leven, maar we wonen er nu met 17 miljoen, en wereldwijd van 7 miljard naar 11 miljard in 2050-3000; dan zou je de woorden Natuur en Milieu kunnen schrappen uit het woordenboek, we moeten het er niet meer over hebben; leven tot Op=Op blijft dan over. ZIJN of Niet-ZIJN.

Democratie, Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst, Vrijheid van Gedachte. Prima, Super, vooral houden zo! Doch gedachten, godsdienst en cultuur hebben echter de neiging om zich te verwerkelijken en te manifesteren, met soms desastreuze gevolgen. Hebben mensen massaal geen interesse in zichzelf, medemens, landschap, natuur en milieu? Dan zal dit alles verdwijnen, dus inclusief de mensheid zelf, en lang voordat de zon is opgebrand over 4,5 miljard jaar.

 

 © Kees in ’t Veld . *Wijz.A.29/11-2016 . **B.18/4-2017                      o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *