Klimop bij COJONES

TV . COJONES en de Klimop

C o j o n e s

TV . Zo.18/1-2015

Moment 21.48 min

Klimop in bomen

Onderwerp: Verheerlijking terroristisch geweld strafbaar stellen

Thomas: “Afgelopen Woensdag riep CDA-leider Sybrand Buma op, om het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar te stellen. We hebben daarop veel reacties gehoord. Maar één belangrijke stem in dat debat ontbreekt nog, die van de natuur. Daarom gaan we nu naar onze correspondent ter plaatse Wim Helze.

Thomas: Wim, jij bevind je op dit moment in de natuur, klopt dat?

Wim: Klopt Thomas. Je kan het misschien zien. Ik ben hier omgeven door gras, bramen, bomen van allerhande soort. Er is klimop, er is gedierte, vogels, molshopen, wegrottende bladeren. Ontegensprekelijk de natuur hier.

Thomas: Ja, en wat is de houding van de natuur tegenover eventueel strafbaar stellen van geweldsverheerlijking?

Wim: Ja, geweld is voor de natuur natuurlijk een vertrouwd thema Thomas. Ook bij de planten. Het groen dat je achter mij kan zien in het bos bijvoorbeeld, is Klimop. En wanneer Klimop zich rond de stam van bijvoorbeeld een Populier wikkelt, dan kan die populier niet meer verder in de breedte groeien, en sterft de populier. De populier wordt als het ware gewurgd door de Klimop. Bovendien is het zo, dat die Klimop licht steelt van de boom, en het kan zijn dat er takken van de boom afbreken door het gewicht van de Klimop.

Thomas: Dus de Klimop is een soort sluipmoordenaar van de natuur? Mag ik het zo stellen?

Wim: Een terrorist die er op uit is om alles dood te maken tot er alleen nog maar Klimop overblijft. Bedoel je dat Thomas?

Tomas: Ja, zoiets. Kunnen we de Klimop als een terrorist van de natuur bestempelen?

Wim: Nee …

Thomas: O …

Wim: Dat is te kort door de bocht. Het is namelijk niet bewezen, dat de bomen sterven door Klimop. Het kan ook zijn, dat Klimop licht zoekt bij bomen die al aan het sterven zijn, en dat het stervensproces hoogstens versneld wordt door de Klimop.

Thomas: Uh, wat bedoelt de natuur daarmee dan precies mee Wim? Dat het begrip geweld eerst beter moeten definiëren voor dat er sprake kan zijn van een discussie over geweldsverheerlijking. Is dat wat je zegt?

Wim: Goeie vraag Thomas. Uh, om op die vraag een antwoord te geven, helpt het misschien om te kijken naar wat er gebeurt met een populier, die hypothetisch gedode populier. Van die populier worden lucifers gemaakt. Het hout van de populier is namelijk minderwaardig aan dat van andere boomsoorten, en bovendien groeit een populier heel erg snel. Ideaal dus voor lucifer-makers.

Thomas: …… Ja ……

Wim: En nu komt het Thomas. Los van het lot van de populier, biedt de Klimop ook een ideale schuilplaats en slaapplaats aan vogeltjes. Bovendien trekt bloeiende Klimop vlinders aan en ook andere insecten die op nectar belust zijn.

Dus ……

Thomas: Wim, kun je ‘t nog een keer samenvatten? Vindt de natuur ……… is het wél of níét goed om het vermeende terrorisme van de Klimop…… dat dit verheerlijkt mag worden, en bepaalt dat dan de houding van de natuur?

Wim: Kort en bondig samengevat, zou ik de houding van de natuur aangaande deze kwestie op dit moment ongeveer als volgt formuleren: Deze kwestie kan de natuur geen hol schelen.

Thomas: … Juist.

Wim: De natuur heeft het zo al druk genoeg.

Thomas: Okay, dank je wel Wim.

Wim: Maar als de komende uren nog nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, dan laat ik je dit meteen weten Thomas.

Thomas: Dank je, dank je wel Wim voor je verslag.

Wim: Ja, bedankt! Dag-dag”.

 

© Cojones                                                                o O o

 

(RedKees: In Vergelijking met het Bomen Bevrijdings Front, weet je nu wat de overeenkomst is met ‘t interview. Lees de pagina: “Bomen over Bomen”)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *