ZWERF-AFVAL

Waar komt al dat zwerfafval vandaan?

Van Zapper naar Doorpakker

De hedendaagse Doorpakker heette voorheen Zapper.

Zapper is afgeleid van Zwerf Afval PpakkER. Maar door een negatieve associatie denk je aan iemand met een zak chips op de bank voor de TV, die je alleen maar ziet zappen. Daarom is deze maatschappelijke vrijwilligersfunctie-benaming verlaten.

Maar bij de nieuwe maatschappelijk vrijwilligersfunctie-benaming “Doorpakkers” is nog een veel groter assortiment aan associaties mogelijk met het woord “pakken” …… Je pakt die baan, je pakt dat geld, je pakt de afslag, je pakt van alles en nog wat. Dus ook hier kleven negatieve associaties aan.

Doorpakker

Bij het woord Dóórpakken stijg je ver boven het pure dichtbije persoonlijke-pakken uit. Je zuivert de Algemene Ruimtelijke omgeving van z.g. Zwerfafval.

De Doorpakkers gaan verder dan al dat persoonlijke belangetjes-pakken op korte termijn. Zij Pakken-Dóór.

Er zijn mensen die vinden dat die rondslingerende spullen langs de weg en in de parken iets levendigs brengt; je zou de saaiheid doorbreken, is hun visie.

Terwijl het Kees en velen met hem JUIST veel innerlijke rust teweeg brengt bij juist het ontbreken van die glimmende aandachttrekkende flesjes, blikjes, doosjes, plasticjes.

Van die natuurlijke strijd tussen de planten en de dieren onderling, merk je als wandelaar niets. Een groene omgeving brengt veel mensen, bewust of onbewust, innerlijke rust.

CITAAT: “Het meeste zwerfafval vindt u op parkeerplaatsen langs de snelweg, bij stations en openbaar vervoer haltes. Jongeren, verkeersdeelnemers en recreanten zijn de grootste vervuilers. Overigens is een groot deel van het zwerfafval het gevolg van onbewust-gedrag en slordigheid.” EINDE CITAAT. (RedKees: Op het Weizigt-Centrum kreeg ik de definitie te horen: “Mensen zijn slordig”, maar dit is niet de juiste definitie van dit weggooifenomeen. De juiste definitie van het “slordig-zijn” is: “Luie geesten die geen respect hebben voor de Aarde”; einde RedKees) .                                  Dit is op de Site van WeizigtDuurzaamheidsCentrum te zien: https://www.weizigt.nl

Waarom doen we het? En zelfs wereldwijd! dat Alles Neergooien.

Blijft nogmaals de vraag waarom we ’t doen als Mens zijnde. Dat alles maar neergooien in de Openbare ruimte. En bij het Weggooien is het niet weg, niet echt nee. Maar lees gerust verder.

Het Weizigt Duurzaamheid Centrum zegt: “Onbewust-Gedrag en Slordigheid”. Het Onbewust-Gedrag komt er nog ’t dichtst bij.

Maar het BomenBevrijdingsFront vindt dit te eufemistisch uitgedrukt (te zachtaardig). Het “gebrek aan opvoeding” komt er ook dichter bij, van generatie op generatie. Maar eigenlijk is het: Gebrek aan Bewustzijn; Gebrek aan Bewust-Zijn bij mensen, dat zeven miljard keer zo erg is. Gebrek aan interesse voor de omgeving en dus geen respect voor de Aarde.

Kijk, alles wat leeft, heeft een geest en bewustzijn. Lichaams-bewustzijn als basis-bewustzijn. Dit heeft de Mens dus ook. Met dit bewustzijn voel je de weggooi-beweging.

Maar de bewustere-mens heeft boven op het lichaams-bewustzijn het vermogen om te denken en een gesproken taal te vormen. Dit is als het ware “in de evolutie er tussen geschoven”. Er is bij de bewustere-mens het vermogen om een schoonheidsbeleving te ervaren in een landschappelijke omgeving. En zich daarbij één te voelen met al de levende wezens daarin. Jagers (in deze tijd) zijn dan weer een andere categorie daarbij; die komen wéér van een andere planeet.

Menselijk Gedrag met betrekking tot het Zwerf-Afval

Er is omgeving, maar als die er niet is, dan is ’t ook goed. Er staan bomen, maar als die er niet zijn, dan is ’t ook goed. Er is een park, maar als ’t er niet is, dan is ’t ook goed. Een sloot is er om iets in te gooien. Een boom is er om bij de wortelstam iets tegenaan te gooien. Een struik is er om iets in- of achter te gooien. De berm is er om iets in te gooien. Auteur wijlen Godfried Bomans zei ooit een keer: “Voor Veel mensen is Natuur alleen maar de AFSTAND tussen twee steden.”

Een getal ooit in het huis-aan-huis-blad Dordt-Centraal gestaan: 5% van de mensen gooit alles neer. Maar als 95% niets opraapt, dan krijg je toch wél een zooitje, in de ogen van velen. En die vijfhonderd vrijwilligers voegen de daad bij hun ergernis en rapen het op, in hun eigen woonomgeving. Soms kun je horen: Dan hebben de afvalopruimers ook werk en een salaris. Maar op dit beroepsmatig uitvoerend-werk wordt óók bezuinigd. Dáárom de Vrijwillige Doorpakkers. Er zouden in Dordrecht nu ongeveer 500 Doorpakkers vrijwillig actief zijn in de eigen woonomgeving. Eigenlijk is ’t andersom, met dat Zwerf-Afval: het neergegooide product Zwerft door de wind, het Afval zijn diegenen die ’t neergegooid hebben; maar dit klinkt ook weer zo negatief. Want hiervoor is betoogd, dat ’t een kwestie is van Bewust-Zijn en Educatieve-Vorming, met betrekking tot de Aarde en de Ruimte om je heen.

Een Diepgeworteld – Kern – Voortbestaans-Probleem

Het weggooigedrag is alleen een zichtbaar verschijnsel hiervan. Een gedrag dat je bij alle levende wezens lijkt aan te treffen. Zo van, ik ben hier geweest, en dit is mijn visitekaartje in de vorm van Plas en/of Poep. Honden kun je dit zien doen, maar ook Konijnen in ’t wild op een vaste plek. Het zijn dus letterlijk uitwerpselen, die ze sowieso kwijt moeten en nogmaals soms/vaak bij dieren een inclusieve boodschap: ik ben hier geweest, of ik ben paringsbereid.

Bij de planten en dieren bestaat afval eigenlijk ook niet, want voor andere dieren kan ’t weer voedsel of een schuilplaats zijn.

Maar bij de mens, de Homo Sapiëns ligt dit gans anders. En hier vooral het zichtbare en het gebruik van metaal en plastic, in de vorm van plastic-zakjes, plastic-flesjes en blikjes. Dat een “eeuwigheid” blijft liggen waarbij dit een storende flikkering in Natuurafleiding voor de natuurliefhebbers onder ons; zij ergeren zich rot aan die weggooi cultuur. En waar komt die weggooicultuur vandaan bij deze mensen? Uit Onbewustzijn, geen Bewust-Zijn, dat de Weggooiers geen dier meer zijn maar Mens (in-wording). Vanuit een gevoel van geen-interesse en geen-belangstelling in de omgeving, woonomgeving, of fietsomgeving, of Leefomgeving of Zijn-omgeving. Samengevat tot een filosofisch niveau; Menselijk-Weggooien: Geen Respect voor de Aarde vanuit On-wetendheid, dat met elkaar in een vicieus cirkeltje lijkt te zitten !

Waar ’t op neer komt: Wees je Bewust van je Woonomgeving. Wordt je Bewust van je Woonomgeving. Werk aan je Mens-Wording, van Goedheid – Schoonheid – Waarheid. En wees geen “Luie-geest” of een “Beest-mens”; woorden die in sommige esoterische kringen te horen zijn. Maar je dient te WILLEN en NIEUWSGIERIGHEID te ontwikkelen. Daarom is het woord “Mens-in-Wording” veel mooier. Dit nodigt juist uit om je als Mens te vormen; met zijn vele positieve mogelijkheden. Daar komen ze weer: Goedheid – gevoel voor Schoonheid – Waarheid. En vooral in deze tijd: Leer Communiceren.

Stijg uit boven: “Er is veel onkruid en ongedierte en natuur geeft veel rommel”. Wordt dan het maximaal-bewustzijnsmogelijke, ten aanzien van Omgeving en Kleinschalig-Landschap.

Aandacht is een punt, en Natuur en Omgeving lijkt bij de “gemiddelde” mens geen punt van aandacht, louter het overbruggen van een bepaalde Afstand, om ergens te komen op een plaats die je meestal/vaak in gedachten hebt.

Kortom: Aarde, Natuur met z’n evolutie, en eten-en-gegeten-worden, kortom Wreed en oorlog ……… Milieu, LandschapsSchoonheid ………… en Homo Sapiëns als Mens-in-wording. “So be it”.

En als laatste: Wat ook soms ook te horen is:

Wat ook soms te horen is: de woonomgeving is van niemand. Terwijl de woonomgeving juist wél van IEDEREEN is, dus ook van JOU. Je woonomgeving is van JOU. En bij dit gevoel, voel je ook een verantwoordelijkheid opkomen. Je kunt je eigen woonomgeving ADOPTEREN. En om de paar weken, maar liefst elke dag, maak je je wandelrondje. Je moet tenslotte tóch bewegen voor je gezondheid, en dan kun je gelijk iets oprapen met de GRATIS GRIJPER van Duurzaamheidscentrum Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, Dordrecht en werp je wat je opraapt, in de tas of zak die je in je andere hand hebt. Tegelijkertijd kijk je naar de bomen en de planten en de dieren en het kleinschalige landschap ……… en je geniet er van dat het er allemaal is, de frisheid in het strijklicht van de Zon na een regennacht; mede-levende wezens en de kleinschalige ruimte om je heen op deze Aarde. Maar het maai-beleid in deze, is weer een ander heikel-punt.

Doe mee met Dordt Schoon,                                                                    Zie www.weizigt.nl

Wordt Supporter van SCHOON

Zie ook de onderstaande Links:

http://www.supportervanschoon.nl/?gclid=CMXLiaDfk8QCFSOWtAodE28Avw

http://www.nederlandschoon.nl/over-nederlandschoon/over-zwerfafval

ZwerfAfval in Nederland:

http://www.google.nl/search?hl=nl&source=hp&q=zwerfafval+in+nederland&gbv=2&oq=zwerfafval&gs_l=heirloom-hp.1.4.0l10.2149.15490.0.20087.16.10.3.3.4.0.130.923.8j2.10.0.msedr…0…1ac.1.34.heirloom-hp..1.15.951.-FB_BMMFhYE

 

Een Algemeen Bewustzijn Principe:

  1. Je ziet niet wat je niet weet
  2. Je weet niet wat je ziet
  3. Je weet niet wat je niet ziet
  4. Je weet niet wat je niet weet

En voor de door-denkers onder ons: Het vierde Algemeen Bewustzijn Principe lijkt de ergste en de gevaarlijkste te zijn; voor HomoSapiens, die zich heden anno 2019 als plaag gedraagt voor de Aarde als geheel. Want dit laatste punt 4 voedt ook de Menselijke Arrogantie, en het materieel eigen-belang. En gaat langs het zogenaaamde Voortschrijdend-Inzicht heen. Het “niet-weten wat je niet weet” ligt altijd “op de loer” als het ware. Zonder dat we ’t weten. Want als je wéét wat je niet-weet, dan weet je wat je niet-weet; en ga je verder met je onderzoek om te gaan Weten …… op  grond van een Goede-Waarneming zonder voor-oordeel. (Zie ook de speciale Bladzijde op deze site, die hier óók dieper op in gaat; Home – Het Ultieme Doel)

o O o

 © Kees in ’t Veld . Wijz. A.7/5-2015 . B.18/1-2017 . C.18/4-2017 . D.30/7-2017 . E.21/9-2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *