Algemeen Bewustzijn Principe

  1. Je ziet niet wat je niet weet.
  2. Je weet niet wat je ziet.
  3. Je weet niet wat je niet ziet.
  4. Je weet niet wat je niet weet.

 En voor de door-denkers onder ons: Het vierde Algemeen Bewustzijn Principe, “Je weet niet wat je niet weet” lijkt de ergste voor álle Mens-leefsituaties met eventueel ook effect richting de Aarde als geheel. Aangevoerd door de Menselijke Arrogantie en eigen-belang dat langs het zogenaamde Voortschrijdend-Inzicht heen gaat. Het fenomeen “niet-weten wat je niet-weet”, ligt altijd op de loer als het ware, dus zonder dat we ’t weten. Want als je wéét wat je niet-weet, dan wéét je wat je niet-weet; en dan ga je verder met je onderzoek om iets wél te weten en ga je op ontdekkingsreis; letterlijk de bedekking ergens van afhalen.

Waarbij je onderscheid dient te maken tussen Waarnemen en Gewaarwording. Het Waarnemen heeft te maken met bewust kijken met geduld zonder (voor)oordeel en de Gewaarwording met het ondergaan van een situatie met een mengeling van emotie en eerdere ervaringen of (on)wetendheden.

Nog een kleine aanvulling op punt vier; je weet niet wat je niet weet: Het kwaad kent zichzelf niet. De slechtheid kent zichzelf óók niet. De on-menselijkheid kent zichzelf niet. En wat is dat niet-gekende kwaad dan? Dat je een ander levend wezen LEED berokkent op één of andere manier. Nou, deze samenleving staat er soms bol van, zou je kunnen zeggen. Het is positief als je er op let, om een ander geen leed te berokkenen. Maar daarom is er veel zwijgen en zwijg-haat. En da’s óók weer niet-goed. (Zie ook de Blz. Opvoeding-troep).

Leer wat goed-communiceren is in onze workshops. En zie de Film op DVD “The Wave” (De Golf); dit gaat over een Groeps-proces in alle tijden. Zie de Bladzijde hierna op deze site: “The Wave”.

 © Kees in ‘t Veld (Wijz.A.21/3-2015 . B.10/8-2017 )                     o O o 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *