Opvoeding-troep

 

Wat is Opvoeding-troep?

Om te beginnen een simpel voorbeeld: Ik ben vlak bij een winkel met een zware buitendeur, die dicht is. Twee kinderen van een jaar of drie komen aanrennen en beginnen voor mij tegen die zware deur te duwen, want ze willen naar binnen. De jonge moeder loopt er vlak achter en beveelt tegen haar kinderen: “Ga eens opzij, dan kan die meneer er langs.” Ik zeg hardop tegen de jonge moeder: “Ho …… zijn kinderen geen mensen? Ze waren net even eerder dan ik. Ik sta alleen even te kijken of ik ze kan helpen, want ’t is een zware deur. En misschien moet je wel trekken aan deze winkeldeur. Laat ze een zware deur ervaren. Je zou alleen kunnen vragen: Gaat ’t kinders?” Reactie van Moeder: “O, o, o………” In deze situatie zou je de Opvoeding-troep kunnen benoemen.

Kinderen worden dus niet óp-gevoed, maar néér-gevoed! En dit wordt dan van generatie op generatie doorgegeven.

Nog een ander Praktisch Voorval: Ik sta m’n boodschappen op m’n fiets te binden, naast de zijkant van een schuin omhoog lopende weg-helling. Een jongetje van een jaar of 3 komt aanlopen en wil die schuine weg-helling aan de zijkant omhoogklimmen. De jonge moeder ziet dit en roept alleen maar: “Nee, nee, niet doen, kom er af.” Het jongetje luistert niet direct. Moeder herhaalt eenvoudig: “Nee, nee, nee, kom er af.” En nog twee keer. Waarbij moeder haar emotie in boosheid zich uit. En dat was het dan. Het jongetje klimt/kruipt verongelijkt weer omlaag. En ik kon ’t niet laten om voorzichtig tegen moeders te zeggen: “En natuurlijk ook altijd aan zo’n jongetje uitleggen waaróm ie iets niet mag, of zeggen waar je bang voor bent.” Moeders keek me aan, zo van: Waar bemoei jij je mee? Met mijn kind!………  En dat was het dan.

Opvoeding-troep lijkt te zijn: Alleen opdrachten geven en commanderen, en de kinderen moeten alleen  luisteren naar mij als moeder of vader, waarbij de kinderen “niets in te brengen” hebben. Hardop denken en hardop afwegingen maken over een situatie en communiceren, dit ontbreekt eenvoudig. Emoties overheersen, gelardeerd met cultuur en (niet-begrepen) godsdienst of religie van eeuwen-her. Deze Opvoeding-troep wordt van generatie op generatie alleen maar doorgegeven. En ’t blijft zich dagelijks manifesteren in de sfeer van “je weet niet wat je niet weet”. En tot in alle lagen van de bevolking en op alle werk-posities in een samenleving kun je dit tegenkomen. En het is zelfs mogelijk, dat we er als mensheid zelfs door bestuurd en geregeerd worden, vanuit machtsposities van enkelen “aan de top”, de maatschappelijk-materiële top wel te verstaan. Die zelfs levens- en Aarde-bedreigend kan worden. Ja zelfs mens-onwaardige vormen kan aannemen en dus een rem op de persoonlijke ontwikkeling kan aannemen, van wie dan ook.

In het (voormalige) satirische en cabaretesk TV-programma “Altijd wat” konden we zien hoe de uitgenodigde familie en anderen door de gastvrouw werden ontvangen op het Kerst-diner, waarbij ze zegt bij de ontvangst tegen elke gast: “En we gaan ’t nergens over hebben hè, want ik wil ’t wel gezellig houden.” Bezoeker: “Maar ik heb toch nog niets gezegd?” Gastvrouw: “Fijn, houden zo dan.”

Om een Vak te leren moet je vaak jaren-lang naar allerlei scholen en opleidingen. Maar om een gezin te stichten, doe je dit maar “even tussendoor”, met geen enkele scholing hierin of bewuste persoonlijkheidsontwikkeling.

Daarom wordt die Opvoeding-troep van generatie op generatie doorgegeven. En wat we dagelijks in ’t journaal zien, met alle “sensatie” en uitwassen die er bij horen, is slechts ’t “topje van de ijsberg”. Het lijkt wel of we ons als mens gedragen als gehersenspoelde zombies. We draaien alleen onze circuitjes af……… wat dieren dus ook doen; Cesar Millan de Hondenfluisteraar met z’n honden heeft ’t hier ook over.

Daarom kan een goede Communicatie van levensbelang zijn; te beginnen in een zo vroeg mogelijk levensstadium.

© Kees in ’t Veld                                           o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *