Over COMMUNICATIE gesproken

 

Een Amerikaans onderzoek uit 2013 en waar een boek over is geschreven: The Normal Bar, laat zien welke plaats Communicatie bij de meeste mensen in hun leven inneemt.

Bij stellen en echtparen is gevraagd of ze een oordeel willen geven hoe vaardig hun partner in Communicatie is.

“Mijn partner kan goed communiceren”,                                                                         en hoeveel procent van de ondervraagden dit vindt:

1. Europa: 39 %

2. Latijns-Amerika: 35 %

3. Zuid-Azië: 27 %

4. Verenigde Staten: 26 %

Redactie Kees: De Europeanen kunnen ’t beste communiceren zoals je ziet, doch nog altijd minder dan de helft, 39 %. En dat is schrikbarend laag. Dus in welke groep je ook komt: 6 van de 10 mensen kunnen niet goed communiceren met een ander mens. En hoe zit ’t dan met je communicatie met andere wezens? Heb je echt contact met de letterlijke ruimte om je heen en met ’t landschap, heb je er contact mee of niet echt? Kortom, kun je goed communiceren in algemenere zin?

En nogmaals in de persoonlijke sfeer, denk aan een (sport)school, of aan een spirituele sociëteit, of een universiteit, een politieke partij, of een bedrijf, of een kantoor, of een gezin.

Een gezin, wellicht je eigen gezin met 4 personen; 2 à 3 mensen kunnen dus niet goed communiceren. Met “alle gevolgen van dien”, zoals dat heet.

Je weet wat je weet, maar je weet-niet wat je niét weet. Een duidelijk argument voor (goede) Communicatie, welke “technieken” te leren zijn in de workshops van ons Adviesbureau Identiteits- en Levensvragen. Einde Redactie Kees.

Een ander gedeelte van het onderzoek

Wat vinden de gelukkigste stellen het meest bevredigende aspect van hun relatie . . .       als doel om naar te streven.

– Communicatie: Vrouw 40% . Man 40%

– Vriendschap:  Vrouw 24% . Man 25%

– Affectie:  Vrouw 21% . Man 19%

– Seks:       Vrouw 8% . Man 11%

– Lifestyle:  Vrouw 5% . Man 4%

– Persoonlijke Groei:    Vrouw 1% . Man 0%

– Financiële Stabiliteit: Vrouw 1% . Man 1%

– Ouderschap:        Vrouw 1% . Man 2%

RedKees: Je ziet, het goed kunnen communiceren staat bovenaan!!!! Als ’t meest bevredigend doel. Nou ja, bij 40 %, dus ook hier weer minder dan de helft. Wederom “treurig”, als Mens.   En wederom: met “alle gevolgen van dien”, zoals dat heet.

Een paar manieren om beter te kunnen communiceren wil ik hier noemen:

1. Plan tijd voor elkaar om tegenover elkaar te zitten en bereid om te communiceren.

2. Luister en ZWIJG. Luister naar wat uw partner te zeggen heeft. En hoe maak je dan op een goede manier duidelijk, dat je die ander gehoord en begrepen hebt?

Het lijkt makkelijk, maar goed luisteren vereist concentratie en openstaan voor andere meningen, en die ook willen en kunnen begrijpen op dat moment.

Een van de meest gehoorde klachten van zowel mannen als vrouwen is dat ze nooit de volledige aandacht van hun partner krijgen. Als de ander niet luistert, hoe kun je dan weten of je bent gehoord of begrepen bent?

3. Stop met de negatieve verwijten naar de ander.                                                 Streef naar begrip voor de ander.                                                  

4. Zeg wat je denkt. O ja? Ja. Maar blijf bij jezelf; maar wélke zelf dan?

Communicatie als Basis-vaardigheid is te leren. Kom naar onze workshops in Dordrecht.

© Kees in ’t Veld                                            o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *