Naar Aanleiding van een Verdwaalde Mededeling in het Radio-Journaal

 Amerikaans Wetenschappelijk Onderzoek met als Eindconclusie:

1. 95% van de Amerikanen kan niet denken buiten het eigen gezin.

2. 95% van de Amerikanen weet alles van de eigen ArbeidsHandeling. En buiten die arbeidshandeling is men LEEK op Alle-Levensgebieden.

 Lees a.u.b. verder, alwaar geprobeerd wordt om “Alle-Levensgebieden” te benoemen.

                                                                        o O o

 

RedactieKees: Zou ’t anders zijn in Nederland dan in Amerika? Het lijkt me van niet.

En wat zouden dan die “Alle-Levensgebieden” kunnen zijn?

Het zou kunnen zijn dat ook het menselijk leven bestaat uit louter “Blinde-Krachten”. Waarbij ik dan denk aan zoiets als Economie (Eco = Samenhang . Nomie = Verdelen van wie wat mag doen en wie wat krijgt aan “ruilmiddelen”), waarin we dan in materieel opzicht totaal van elkaar afhankelijk zijn en er de (onderontwikkelde) consument de baas is. Doch het zijn dan materieel “Blinde-Krachten”, t.a.v. het mens-zijn en t.a.v. Aarde, Natuur, Milieu, Landschap. Het worden “Blinde-Krachten” genoemd, omdat een totale Samenhang en onderlinge beïnvloeding der Aardse Fenomenen, dat alles met alles te maken heeft en elkaar beïnvloedt, maar waar dit inzien en begrip in Politiek-Menselijk opzicht, praktisch totaal lijkt te ontbreken. Een uitvlucht hiervoor is: Maar God weet ’t wél; we laten ’t maar aan “hém” over (“Zo God ’t wil” en “Wat God doet is welgedaan”, wat m’n  Oma altijd zei)!

Maar soms kun je op TV toch een glimp van Hoop waarnemen bij een enkele wetenschapper.

De “Blinde-Krachten” die in materieel opzicht wél op elkaar inwerken, zowel ten voordele als ook ten nadele voor mens, natuur, landschap, milieu, Aarde. Vooral dit laatste op de lange termijn, zo lijkt het heden anno 2017, als ik denk aan uitstervings-verschijnselen van planten en insecten, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, zoals dat in de media even wordt medegedeeld, bij ’t Radio-programma Vroege-Vogels en zelfs in ’t Radiojournaal, en inclusief ook dat van de (toekomstige) mens, waar dit laatste taboe-matig wordt verzwegen. Alleen Midas Dekkers hoorde ik in zijn programma “Het ei van Midas” zeggen: “Wat de overbevolking betreft, dan zou je een nieuwe mens alléén zou mogen maken, als je een oud-mannetje of een oud vrouwtje inlevert“.

Om de woorden van wijlen schrijver Godfried Bomans weer te noemen: “Voor veel mensen is Natuur alleen maar de AFSTAND tussen twee steden.” Voor de rest dus onwetendheid en geen interesse ten top; als ik kijk in m’n eigen kleinschalige woonomgeving met z’n slootjes en hun kleine bermen, dat volgens mij onvoldoende wordt begrepen en gerespecteerd, te zien aan ’t te veel maaien/klepelen en de neergegooide blikjes, flesjes, zakjes. En het veel genoemde “onkruid en ongedierte” waar het menselijk bewust-zijn “gemiddeld” niet boven uit lijkt te stijgen. Resulterend in dat we maar wat denken, fantaseren en doen in het groen, vanuit géén visie c.q. een verkeerde visie, vanuit géén-interesse en géén-gevoel voor Natuur, Milieu en Landschap, met de planten en dieren daarin.

Té sombere gedachten allemaal? Hopelijk wel ja. Want met deze sombere gedachten is ook niet dagelijks mee te leven.

“Buiten de eigen arbeidshandeling: Is men Leek op Alle Levensgebieden”, zei ’t RadioJournaal.

Om een paar Levensgebieden te benoemen, en daar zijn ze weer: Aarde, Geologie/ Paleontologie, Leven, Biologie, Natuur, Milieu, (kleinschalig) Landschap, directe ruimte om ons heen buiten het lichaam, Klimaatverandering, voedsel, drinkwater. En verder: Muziek, Kunst, Architectuur, Musea, Literatuur, Astronomie, Economie, Politiek, Recht, Geloof/Godsdienst/Religie/Spiritualiteit/Lichaam-Ziel-Geest, Wetenschap, Technologie, Gezondheid, Gezin en Opvoeding. En wat is dat dan allemaal “voor gedoe” buiten onze eigen Arbeidshandeling?? Nou, hiervoor net benoemd. En welke levens-houding hebben we dan tegenover die andere Levensgebieden en hoe gaan we er mee om en hoe Denken we daar dan over, en welke Ervaringen hebben we er dan mee in positieve zin?

Nog een gedachte: In materiële economie zijn we van elkaar afhankelijk (producent en consument, zeg maar). Maar als menselijk wezen: De Ander is Anders; en dat pikken we niet. En je kunt hierdoor jezelf gemakkelijk laten verleiden tot het beoordelen, oordelen en veroordelen van die ander; en je kunt ’t zomaar helemaal mis hebben, en zonder dat je ’t beseft. Je dient dus te allen tijde te werken aan je vermogen tot Besef en Bewuster-Zijn. Vanuit de technologische ontwikkeling van de mens is de materieel productmatige Technologie goed ontwikkeld …………… en nou Wij nog!                                                                                    

En hóé doe je dat dan? Nou, gewoon: Educatie – Educatie – Educatie – Educatie. En volgens het “Van Dale”woordenboek is Educatie: goed opvoedend, vormend, kennis verwervend, ónderwijs / ónder-wijs (RedKees: en volgens mij juist wél wijsheid; eigen-wijsheid bij jezelf te ontwikkelen, op grond van Kennis op eigen-Ervaring berustend, Onderzoek en eigen Waarneming. Wees nieuwsgierig en leer Vragen te stellen)

Kortom, zoek Educatieve bronnen in Boeken, maar ook in de Media, TV met z’n meestal Prachtige Documentaires over Natuur en Wetenschap, zoek de Dialogen op TV bijvoorbeeld in Buitenhof, en op de Radio bijvoorbeeld in Vroege Vogels. RedKees: Persoonlijk geniet ik ook van de Radio-programma’s: Nieuwsshow en De Taalstaat op Zaterdag-morgen.

VERSCHILLENDE  PLANETEN

Maar nu nog even de huidige leefpraktijk: In Spiritueel opzicht hebben we vaak/meestal helemaal Niets met elkaar. Denkers geloven niet en Gelovigen denken niet. We komen van “verschillende planeten” zeg maar, wat misschien wel eens écht zo zou kunnen zijn. Wat we vanuit dit idee gemeenschappelijk hebben, zit in het riool, onze lichamelijke plas en poep, maar da’s dan wel héél minimaal uitgedrukt. Wat we “gemiddeld” ook gemeenschappelijk met elkaar hebben, is de voetbalsport, maar dit komt weer van de “sportplaneet”, waar sommige mensen ook weer totaal-niets van moeten hebben. Want wéér die primitieve-strijd tussen twee partijen, waarbij ’t ALTIJD gaat om Winnaars en automatisch Verliezers. Hoe menselijk c.q. ónmenselijk wil je ’t hebben, volgens deze sport-haters. Overigens ook weer een Natuurlijk-iets, tot zelfs de miljoenen zaadjes in de baarmoeder aan toe; de sterkste wint. En daar is ie weer: Natuur is mooi maar wreed, eten en gegeten worden, kortom: “oorlog”.

De existentialist Jean Paul Sartre zei het zo: “Over Hemel en Hel gesproken: De Hel?? Dat is de Ander!” Korter kun je ’t niet samenvatten: de Ander is de Hel. Ik heb ’t over onze “zwijghaat”, zoals we vaak met elkaar omgaan. Het is de sfeer van: mijdt elkaar, want je hebt zó onenigheid en een twistgesprek waarbij je met totaal verschillende belevingswerelden wordt geconfronteerd; dat vaak/soms vreselijk is in eerste instantie en vaak blijvende instantie helaas.

Maar met een goed ontwikkelde Communicatie-“technologie” doorbreek je die “zwijghaat”. De vaak fenomenale interview-programma’s op  de TV demonstreren dit vaak, dat op de School voor de Journalistiek is geleerd en beoefend. En moet je als minister optreden, dan krijgt zoiemand vaak een zogenoemde korte “Media-training”. En uiteraard ook in onze Workshop Communicatie wordt in een vijftiental oefeningen getraind in vijf avonden.

ALLES  IS  EEN (1)

Om te beginnen het Christendom. Het woord Katholiek komt van Katha Holos, dat betekent: Alles is één. Denk aan de Holistische-Geneeswijzen, waarbij lichaam en geest ook als één geheel kan worden gezien en die elkaar beïnvloeden. Maar het Katha Holos gaat verder, denk aan die voornoemde andere Levensgebieden, waar we allemaal Leken in zouden zijn. Maar dat “alles is één”, dat weten we niet, dat voelen we niet, dat zien we niet; en dat willen we ook niet weten. In de Levens-praktijk lijkt (gemiddeld) alleen de z.g. “Vaart der Volkeren” en de “Rat-Race” met zijn evolutie At Random / Randomiteit / willekeurigheid te heersen.

Maar wat zou een Sleutelwoord kunnen zijn tussen die verschillende belevingswerelden? COMMUNICATIE, om hierbij je ontwikkeling van (diepere) INTERESSE en NIEUWSGIERIGHEID in te gaan, op élk moment.

Je zou ook ons Advies-Bureau voor Identiteits- en Levensvragen kunnen bellen of mailen. En met name aan onze Communicatie-Cursus met z’n Workshops kunnen deelnemen om de vijftien communicatie-oefeningen te beoefenen. Om daarna perfect met elkaar en de leef-omgeving om te kunnen gaan in communicatief opzicht ………………… vanuit een constante innerlijke rust!!!

Kortom, van Harte Welkom!

© Kees in ’t Veld                                            o O o

Wijz.A.17/8 . B.27/8 . C.30/8 . D.10/9-2017