E C O N O M I E . ECO-NOMIA


ECONOMIE . Eco-Nomia

ECO-NOMIA . Economie (en nog wat samenhangende verbanden)

>Een Concept-IDEE (Essay)<

Allereerst de Definities van ECO en NOMIE in Economie:

ECO = Samenhang; alles heeft met alles te maken (uit ’t Grieks).                                     (Met betrekking tot de algehele Natuur: Eco-logie)

NOMIA = Verdelen; wie krijgt wát en hoeveel.

De Politiek dient zo veel als mogelijk de samenhangen te zien in het Leven, en dan zijn Aansturende Functie te benutten en uit te dragen ten behoeve van de maatschappij als geheel en in het “achterhoofd” ook vanuit de Aarde als geheel.

Dus wat is de Samenhang tussen Natuur/Milieu en de Menselijke Economie en het toenemend aantal mensen op deze Planeet; over 25 jaar van 7 miljard naar 10 miljard, is de Wetenschappelijke gedachte. En met de verbranding van die Fossiele stoffen, die massaal worden verbrand; met te veel CO2 als z.g. Broeikas-gas, met gevolg dat de Aarde uiteindelijk niet meer kan functioneren, met betrekking tot alle leven, en dat ook de mens daar van afhankelijk is, onder andere qua voedselvoorziening.

Ziet de Politiek Alle Samenhangen? En wat is hun Aansturende Werking??? 

NOMIA = Verdelen en RUILEN (uit ’t Grieks); wie krijgt wat, m.b.t. hoeveel ruilmiddelen (lees Euro’s). En Wie gaat het benodigde werk doen??? En voor hoeveel ruilmiddelen, lees salaris, lees Euro’s.

Maar Geld is niet alleen ruilmiddel (in consument-menselijke zin), maar ook een Politiek Controle-Middel, dus met een Sturende-werking. Dus vanuit: “Wat willen we met z’n allen.” (Zie verderop over Prof. Heertje)

 

Denker en Filosoof

Want als Denker en Filosoof, kun je anders denken en anders redeneren, dan wat “normaal” is in een samenleving c.q. maatschappij.

In de Politiek hoor je regelmatig, dat ’t gaat om de werkgelegenheid en om de banen. Om die te behouden of om nieuwe te scheppen. “Economische-Groei” heeft men het over; en wat is dat dan??? Meer-meer-meer-meer, maar méér van wat? Zijn dat dan die banen? Wélke banen? Benoem ze dan! Dat hoor je zelden vanuit de politiek. Vanuit filosofisch gezichtspunt gaat ’t hier helemaal niet om, om banen of werkgelegenheid. En om de kosten te drukken dan? Bedenk dat  alle kosten ook salaris is. De kosten van de één is het Inkomen van de ander. En ook Alle Geld is Salaris. En het gaat om de verschillende producten, die we met elkaar maken en met elkaar ruilen. En hoe we dit ruilen dan doen, van wie krijgt wat, dat is een Politieke zaak ………… uiteindelijk. (Tussen haakjes, politiek is nodig, omdat we anders sowieso op elkaar – weer – lopen te schieten).

Samengevat: Bij Economische Groei gaat ’t om de Groei van een betere Verdeling van Geld en Goederen. Dus niet van: méér werk, méér banen, meer-meer-meer hiervan, en weer weggooien-weggooien-weggooien, vanuit de Blinde Krachten, terwijl er maar 1 Aarde is. BENOEM HET! Wát voor werk aan Welk Product. Er is in de politiek één partij die ’t hier over heeft, zovan: “Maken we de Aarde óp of geven we de Aarde dóór.”

“Leef je om te werken, of werk je om te leven”, kun je wel eens horen. Er is een politieke partij die het hebben van Werk als Doel in het leven stelt in het leven. Maar volgens mij is er in eerste instantie méér nodig; zoals Goedheid – Schoonheid – Waarheid. Er is ook een andere partij die vindt: “Er moet – nou eenmaal – geld verdiend worden”; dat is eigenlijk álles van deze partij. Dat is eigenlijk álles in hún Leef-idee.

Heb je een volledige baan dan ben je daar tussen de 63% en 70% van je (leef)tijd mee bezig. En buiten je eten en slapen ben je zó moe, dat je aan je zelfontplooiing als mens niet meer toe komt. En wat er in je eigen geheugenbank is ontstaan, geconditioneerd (door wat dan ook), is dan je “maatstaf” voor het leven, jouw leven, en het liefst ook voor anderen geldend, zou je graag willen. Amerikaans onderzoek: 95% van de mensen kan niet “denken buiten het gezin”, en zijn we buiten onze directe arbeidssfeer: “Leken op alle Levensgebieden.” Wat een goede reden is om zoiets als Politiek in te stellen, die wél die samenhangen op alle Levensgebieden dient te zien. Daarom is Politiek ook een Vak. Met helaas ook vaak totaal verschillende “Beginsel-Ideeën”, c.q. BelevingsWerelden.   

Heb je werk (en da’s altijd uitvoerend-werk), dan voel je je, en ben je nuttig in deze samenleving, en heb je recht op (zoveel als mogelijk) ruilmiddelen, waarmee je kunt ruilen via de winkels, tijdens die weinige vrije uurtjes buiten je werk, eten en slapen.

Prof. Heertje

Ooit heb ik bij de opening van het Sociaal-Academisch studiejaar in Rotterdam, een lezing mogen bijwonen van Prof. Heertje, over Economie. Hij vatte Economie samen als: “Wát willen we eigenlijk met z’n Allen.” En dit is volgens mij een samenvatting van alles wat Leven behelst. Politiek, Economie en Leven tezamen.

Nóg een Metafoor

Je bent allen in een Ratrace; en je bent tevens Alleen in die race – zonder het Esotherische Al-Eén – . …………… Je staat alleen “op het toneel” en …… de zaal moet vol!!! En doordat één kaartje niet zo duur is, maar doordat de  zaal vol zit, heb jij alleen op het toneel een goed Inkomen. De mensen in de zaal hebben, áls ze werk hebben (uitkering of pensioen), verschillende banen, waarbij ze verschillende producten produceren. Dus hebben ze ruilmiddelen om dit kaartje te kopen voor een zitstoel in de zaal, voor die ene persoon op het toneel ………… die AANSPREEKT en waar behoefte aan is. Nogmaals, vanuit dit hele principe ruilen we met elkaar. Je komt dan weer op het Politieke terrein van het ZIEN van zoveel mogelijk SAMENHANGEN en het vormen van een VISIE op het functioneren en het aansturen van de samenleving als geheel.

Kortom:

  • Bezuinigen om de z.g. kosten te drukken is uiteindelijk mensen ontslaan, en via de bijstand vrijwilligerswerk laten doen, waar dan ook. (omdat “kosten” ook salaris is)
  • Als Denker en Filosoof weet je precies waar de Blinde-Krachten zich bevinden. Maar beseft de Politiek met hun aansturende functie dat dan ook? En/of in welke mate? “Blinde krachten” in de Natuur, en ook bij de Mens met zijn Politiek en Economie.
  • Het gaat om de (nuttige) producten en niet hóé ze gemaakt worden, met de hand en met hoeveel mensen of met een machine (was óók werkgelegenheid). Maar nu er aan toegevoegd, ook met betrekking tot Dierenleed, en het sproeien van wélk Gif, tegen “onkruid en ongedierte”.
  • Economie is eigenlijk Ruilen met z’n allen. Doordat de werkers verschillende producten maken, kunnen we ruilen (met z’n allen). En het “Controle-Mechanisme” is: GELD. ……… Geld als Ruil-Middel.

Een Voorbeeld:

Ik weet nog dat de Postcode werd ingevoerd. In Dordrecht zie ik nóg die rijen PostBeambten die met spandoeken voor het postkantoor heen en weer liepen. Op het spandoek stond zoiets van: “Invoering Postcode met de automatisering kost veel banen.”

Maar op de postbus staat (nog steeds): “Voor 18.00 uur gepost, volgende dag vóór 10.00 uur op de Bestemming, waar in Nederland dan ook”. Mijn gedachte hierbij was en is: Heel goed, en wat kan mij dat schelen hóé ze dat doen. En met zo weinig mogelijk mensen, want dan kan de postzegel goedkoop zijn ……………… dankzij de Postcode-automatisering. Het instellen van Automatisering vergt een investering van mensen die “geld over hebben”, en dat dus ook weer salaris is …………… en tijdelijk.

De Consument

De Consument is een soort God, die in de winkels en in de Supermarkt en op internet, wordt verleid en misleid, gemanipuleerd en soms (zoals ikzelf) getergd  door duivelse dilemma’s.  De consument kan dus niet alleen verleid worden, maar dan blijkt ’t achteraf soms een “instinker” te zijn geweest.

Het gaat om de producten, en die aan de mens/consument te “brengen” en niet om de werkgelegenheid. Werkgelegenheid is een afgeleide van wat we willen. Want we willen het liefst die producten zo snel mogelijk, te maken en dus te hebben (en weer “weg te gooien”). Dank zij de automatisering, die zichzelf ook nog eens automatiseert.

Economisch Denk-model

Er is een Economisch Denk-model, waarbij er één mens Werkt, en achter de knoppen zit. Bij welke producten er nodig zijn, drukt hij op een paar knoppen en de fabrieken gaan draaien en “poepen” die producten uit. Arbeid loont, is politiek bepaald. Deze werk-mens verdient per maand:  € 1 miljard. Maar hij moet ook belasting betalen. En op een paar duizend Euro’s na, betaalt deze werknemer belasting. Maar dan begint ’t “gelazer”, want wie krijgt hoeveel ruilmiddelen? En daar is weer een boel bureaucratie en Politiek voor nodig. En die politici hebben dus óók weer een inkomend salaris; dat nu dus ook weer afhankelijk is van ’t kopen-kopen-kopen-kopen van de Demos, het volk, dat als consument door reclame is gehersenspoeld en onwetend van hóé iets is geproduceerd. ………  Dus nogmaals, hoeveel??? Dus wéér dat “getouwtrek” om de Ruilmiddelen; wie krijgt wat. En we hebben niet allemaal MicroSoft uitgevonden ………………… (8 man tegen 3 miljard “ondergeschikten”). Enzovoort Enzovoort, Enzovoort.

Automatisering

Door iedereen bewust/onbewust-gewenste AUTOMATISERING wordt er met steeds minder mensen, steeds meer geproduceerd; ook de producten die we niet nodig hebben; maar dat bepaalt de (onbewuste) consument wel. Uit een soort “verveling” kopen-kopen-kopen-kopen, en vaak zonder afvalscheiding weer weggegooid,  terwijl ’t hele milieu naar de bliksem gaat. En in de Natuur zijn we “gemiddeld” ook niet geïnteresseerd; “Onkruid en Ongedierte” en alles wat pootjes heeft wordt doodgeslagen, meer niet. Ik hoorde een keer van iemand: “Natuur geeft veel rommel en ongedierte.”

Er is geen Economische Crisis, maar een Spirituele Psychologische Crisis. Noch de politiek, noch de psychologie, noch de onderontwikkelde consument weet een oplossing ……… tot nu toe, denk ik. Blinde Krachten in een Economische Ratrace. Dat is Alles. Seks/Voortplanten – Lekker eten / die maag moet vol – Luxe! (dus puur-natuur eigenlijk); precies in deze volgorde doen we dat.

En nog verder, weer het bekende riedeltje: We hebben niets met elkaar, alleen gaarkoken in eigen sop, ik-ik-ik-ik-ik-ik, we komen van verschillende planeten, de Aarde is een Doorgangshuis. En “onze” Ster, de Zon is over 4,5 miljard jaar opgebrand (iets met Waterstof en Helium). De Planeten (“puinrestanten” van na de Oerknal. En bij de vorming van “onze” Zon-Ster zeg maar) Mercurius, Venus, Aarde, worden in de stervende zon opgenomen, het “uitdijend vuur” komt net niet tot Mars. Volgens de Astronomen dan. Dus vervolgens: “op naar Mars”, dat ook goed is voor de Werkgelegenheid natuurlijk …… voor de Hoger-geschoolden onder ons met veel Ruilmiddelen   …………………………

Nogmaals KORTOM:

De werkgelegenheid is een AFGELEIDE van wat we willen “met z’n allen”. Dus bij dit idee van wat we “onbewust” willen, die “werkgelegenheid voor iedereen”, is vanuit ons “onbewuste” nooit een doel op zichzelf geweest. Het is te hopen dat de Politiek met dit idee bewust aan de slaag gaat, zich daarvan bewust gaat worden. En dat we gaan leren om hier bewust mee om te gaan. Vanuit het basis-idee om de Aarde als geheel (inclusief de Homo Sapiëns) te bewaren en te redden, gezien de huidige afbouw van Natuur en Landschap, Milieu en de Overbevolking c.q. de mensenplaag niet te vergeten. Van 7 miljard naar 10 miljard in 2050. Dit zijn tot nu toe Taboe-Onderwerpen – “de natuur moet z’n  gang maar gaan” – omdat het denken hierover tot nu toe te moeilijk is voor ons als Homo Sapiëns.

Loesje: “Van Denken worden we Moe, daarom Oordelen we maar wat.”

o O o

© Kees in ’t Veld . 2017 . 18/1 . Wijz: A.27/1 . B.11/2 . C.24/3 . D.18/4 . E.30/7