O E R K N A L . Vóór de Oerknal en Ná de Oerknal

We gaan het hebben over een MYSTERIE, dus niet over een Geloof, een Religie of een Godsdienst. We denken dan richting Wetenschap, waar onder de Astronomie.

De Oerknal, is ontdekt door een Nederlandse Astronoom. Uit de waarneming van kleurverschuivingen in de Sterrenwereld, concludeerde hij dat de sterren, dus ook de sterrenstelsels uit elkaar gaan. Dus als je terugdenkt zat het hele universum op “een kluitje” als een soort van Energie-Punt… Van onzichtbaar naar zichtbaar.

We zouden de gedachte kunnen hebben, dat elk Levend Wezen een IK-Bewustzijn heeft en een Ik-Bewustzijn ís. En dat dit dezelfde ENERGIE is, van vóór de Oerknal. Een soort van Energie dat er altijd is geweest, en wat je “God” zou kunnen noemen; een blinde kracht of niet. En na de Oerknal, het ontstaan van dit universum, met al zijn vele sterrenstelsels. “Onze” zon is dus ook een Ster, waar ook de Aarde omheen draait. En éénmaal rond-gedraaid, dat noemen we een jaar (je leeftijd is dus het aantal keren dat je via de Aarde rond de zon bent gedraaid). In de Astronomie meent men ontdekt te hebben, dat er ongeveer 4000 planeten bestaan met een Aardse-sfeer (denk aan water), alleen al binnen “ons” Zonnestelsel. Het hele Heel-Al, het Universum, wemelt dus van Leven. En de Levens-Evolutie zal er anders zijn verlopen dan hier op Aarde, dus niet volgens ónze Geologie en de Fossielen, de Paleontologie.

………………

De algehele Tekst is nog in de Ontwerpfase. Maar wat onder andere naar voren komt, zijn de wat ik noem Blinde-Krachten in de Natuur, het Mysterie, en dus ook bij de Mens (Homo-Sapiëns) met zijn Economie (zie dus ook de bladzijde over Economie).

……… Want, via de Mens, “het niet weten wat je niet weet”, zou wel eens heel-heel-heel gevaarlijk kunnen zijn voor ’t voortbestaan van alle leven op de planeet-Aarde.

Deze Tekstaanzet d.d. 22/11-2018 .

© Kees in ’t Veld .                                      o O o