Weg van het Ultieme Doel

– De existentialist en filosoof Juan Paul Sartre zegt: “De ander is de hel.”

– Arnon Grunberg zegt in één van z’n laatste boeken: “Er zijn alleen nog maar patiënten.”

– Hwee-Yong Jang uit Zuid-Korea zegt in z’n boek, dat hij door channeling zou hebben doorgekregen, Het GAIA-project 2012, onder het hoofdstuk met als titel De Ondergang van Lemurië, een vroegere cultuur: “Deze wezens van Lemurië zochten naar spirituele harmonie en schoonheid, maar dat volledig verdween. Daarvoor in de plaats kwamen mensen met onderlinge rancunes, jaloezie en twist-ziekerigheid, waarbij men zich hoofdzakelijk liet leiden door fysiek genot, en kwam hebzucht in de plaats van spirituele vreugde.”

En op een andere plaats in z’n boek legt Hwee-Yong Jang de grootste oorzaken van de hedendaagse vervuiling van de Aarde bij het verschijnsel Homo Sapiens, wij als mens dus. De mens, met zijn diverse vormen van emotionele energie en z’n vele gedachtevorming, gecreëerd in de geest met wat hij noemt een negatief-bewustzijn. Afgunst, jaloezie, ongeduld, woede en haat, zijn allemaal producten van de egoïstische menselijke geest. Al dit soort emoties hebben een lage frequentie en ze vervuilen alles waar ze optreden en alles wat ze aanraken, zowel in onze geest als in de materiële omstandigheden. Bovendien is elke gedachte energie die zich in alle richtingen verspreidt. Onze gedachtevorming, onze (geconditioneerde) circuitjes in het geheugen, geschapen door krachtige concepties van de menselijke geest, onze negatieve ervaringen zeg maar, worden levende en actieve energie die vervolgens een grote invloed uitoefenen op mensen met soortgelijke gedachten. Het wordt dus een vicieuze cirkel die zichzelf versterkt. Aldus Hwee-Yong Jang. En bij dit alles hebben we één troost: het zijn altijd de anderen die idioot zijn.

Weer terug naar ons Ultieme Doel

Het Ultieme Doel van ons Adviesbureau Identiteits- en LevensVragen is die negatieve lading in het geheugen van de cliënt, waar je als mens soms of vaak last van kan hebben op een of andere manier. In Regressietherapie te onderzoeken en die negatieve lading er uit te verwijderen, zodat alleen pure ervaring overblijft als herinnering, en die dan niet meer als een hypnotische opdracht in het geheugen ligt te wachten tot er een triggering of een key-in zich voordoet in ons dagelijks leven en zich dan als een dramatisatie zich gaat manifesteren.

Ons Ultieme Doel is: weg van de zwijghaat-cultuur, weg van de taboe-cultuur, weg van de nietwetendheid-cultuur. Leer te communiceren met jezelf en met anderen volgens het principe van Advaita, alles is één: Katha-Holos, waar Katholiek van afgeleid is. Voel je één met alles en alle wezens inclusief de mensen om je heen. Voel je één, leef je in en zeg wat je denkt (assertief), en toon je goede-wil en je wil tot samenwerken, maar blijf daarbij altijd je Zelf waarbij je opkomt voor jezelf in harmonie met het geheel van de situatie.

Deze laatst genoemde Ultieme Doelen zijn bij ons Adviesbureau ook te beoefenen in de Workshop Communicatie. Waar je de Communicatie-Formule krijgt aangereikt en elk onderdeel van Communicatie leert beheersen in elk moment. In de Workshop Communicatie splitsen we het Communicatie-gebeuren op in een vijftiental oefenonderdelen, die je in de leefpraktijk ook kan tegenkomen en er dan perfect op kunt reageren.

Bekijk nu de vorige bladzijde met de elf punten van Het Ultieme Doel nog eens. En schroom niet om contact te maken met ons Adviesbureau om je vragen te stellen of voor een Intake-gesprek.

 

© Kees in ’t Veld                                                     o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *