Toelichting op Het Ultieme Doel

Nu komt ons gedrag nog voort uit overwegend materiële overwegingen. Dit dient omgezet te worden in Mentale overwegingen, wat je in de Workshops helemaal duidelijk gaat worden.

Want een mensen-wereld die alléén de materiële creativiteit kent, vernietigt zichzelf.

We dienen als mens gericht te zijn op universele liefde, wetenschap, beschaving, kennis en begrip, schoonheid en levensgeluk voor allen. Dus dit dienen we allemaal te bevorderen, te allen tijde.

Sport? Voor onzelfzuchtige mensen lijkt in de sport het wedstrijd-element minder geschikt. Sport zou dan alleen kunnen dienen voor lichamelijke gezondheid waarbij je geestelijk  kan ontspannen; doch de praktijk laat vaak iets anders zien als een wereld op zichzelf, juist inclusief die strijd die kennelijk ook vriendschappelijk naar anderen kan zijn.

Dat een samenzijn met anderen door gelijkgerichte belangstelling in Geestelijke Evolutie op elk moment, een feest wordt. Waarbij negatieve-ervaringen worden verwerkt en positieve-ervaringen blijven behouden voor dankbare her-inneringen en nuttig bruikbaar in de toekomst.

Samengevat: Het gaat er om dat we als mens een oneindig Omni-Creatieve Mens worden. Omni komt van Omnia Cum Deo; dit betekent dat we bij alles “God” voor ogen houden in het Nu; wie of wat die god ook moge zijn en hoe je ’t ook noemt.

Nog een mooie: Katha Holos: Alles is één. Hier komt het woord Katholiek vandaan. En denk aan Holistische Geneeswijzen; lichaam en denken zijn één bij de psycho-somatische ziekten.

En voor alle duidelijkheid en ter geruststelling van u wellicht: onze Workshop Communicatie is géén retorica, dat wil zeggen in de betekenis van de kunst van het overtuigen van anderen. Dus volstrekt géén retorica.

Onze Workshop Communicatie heeft een goed uitgangspunt: ná de gedane oefeningen perfect kunnen communiceren. Dus niet bang te hoeven zijn om alléén te staan op een communicatief-moment, maar je juist één te voelen met de ander of het andere.

Deze gedachte alleen al zou een startpunt kunnen zijn om een Intake-gesprek aan te vragen.

Van Harte WELKOM

© Kees in ’t Veld                                            o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *