BewustZijn bij Levende Wezens

Wat de Klimop betreft, hier nog even herinnerd aan een IVN Insecten-excursie. Waar veel insecten zijn, groeien ook veel wilde planten, dat in bepaalde kringen met Onkruid wordt aangeduid. Het was een plek met veel wilde planten en ook veel bomen ZONDER KLIMOP. Want Klimop duldt geen enkele andere plant naast zich. Ik liet aan de IVN voorlichtend-begeleider trots een insect zien dat op m’n blote been was neergestreken. Het insect met zijn zwart-wit geblokte vleugeltjes, werd onmiddellijk doodgeslagen. Want: “Dit is een Daas, en die heeft geen steekangel van achteren, maar die bijt met zijn monddelen.” “O”, zei ik, “Ik zei Hallo tegen hem, hij bleef rustig zitten en dat was alles.” Geen reactie terug.

Later dacht ik, dat het niet gekker had moeten worden: op een IVN insecten-excursie, een insect op mijn been gelijk doodslaan. Omdat de rondleider zélf ongetwijfeld ooit is gestoken of gebeten door een Daas.

En achteraf denk ik ook, dat ook insecten een territorium hebben, en alleen bij bedreiging, dat ze dan steken of bijten. Maar van Cesar Millan, de HondenFluisteraar op TV heb ik geleerd, dat ‘t gaat om je ENERGIE die je als Mens uitstraalt en dat dit niet alleen door mensen, maar ook door Dieren, en wellicht ook planten wordt gevoeld, op één of andere manier.

Bij Natuur met daarin planten en dieren is ’t natuurlijk ook “eten-en-gegeten-worden”, zeg maar. Maar iets wat leeft, welk wezen dan ook, wil niet dood. En toch, tegelijkertijd is er het eten-en-gegeten-worden, vindt er Darwin’s Evolutie plaats. Met als basis de Genen, met hun eigenschap van de Spontane-Mutatie. En degene die dan ’t beste is aangepast in verband met de andere levende wezens, zich eerst kan voortplanten, voordat hij zelf weer opgegeten wordt.

Vanuit Mensenogen gezien: Natuur is mooi maar wreed.

MAAR: Het IVN, de KNNV, Natuur en Vogelwacht, de Gemeente, zijn heden anno 2018, vóór de Klimop in de Bomen; en hier niets doen is een vorm van bezuiniging “denkt men” in politiek-bestuurlijke zin. Nu speelt de cultuur-menselijke inbreng met een bewuste keuze-afweging ineens geen enkele rol meer. En voor de rest van de stadsnatuur, die moet je GOED ONDERHOUDEN, want ’t mag geen chaos worden en ’t moet wel netjes en recht blijven allemaal, en vooral geen onkruid en geen ongedierte in alle parken en langs de wegen en de slootjes en vijvers mogen óók niet dichtgroeien (wat op zich een goede gedachte is), het moet dus “goed onderhouden worden”, is dan de overheersende gedachte en belevingswereld bij velen; vier keer keer maken minimaal, bloeiende bloemen met insecten of niet. En denk ook aan de verkeersveiligheid; maar dit is volgens het BBF een verkeerd idee, want de ervaring binnen de BBF is, dat automobilisten   rustiger rijden bij de hogere begroeiing, doch het dan meer overstekend-wild, in welke vorm dan ook, zou dan echter weer wél een probleem zijn. Maar het verdwijnen van de Biodiversiteit dan? Dit fenomeen lijkt niet in die belevingswerelden voor te komen helaas.

En wat de Klimop betreft, ’s winters is de boom dan ook groen en da’s óók mooi, vindt men. Het lijkt hier willekeur zónder bewuste keuze bij voornoemde instanties en bij veel mensen. Kijk ook verder op de pagina: “Bomen over Bomen”.

 

© Kees in ’t Veld . Wijz.A:4/5-2019     o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *