I N T A K E

De bedoeling van de Intake is om door middel van twee Vragenlijsten duidelijkheid te verkrijgen of ons AdviesBureau voor Identiteits- en LevensVragen behulpzaam zou kunnen zijn bij het oplossen van problemen op het gebied van het functioneren als Mens in situaties zoals het gezin, familie, in opvoeding-situaties, werksituaties, willekeurige persoonlijke contacten en bij een te langzame Zelf-Ontplooiing (vind u zelf). Hierbij gaat ’t vooral met name om de Belevingen in dit alles.

De twee Vragenlijsten zijn in de vorm van multiple choice (veelvuldige keus), dat wil zeggen het aankruisen wat van toepassing is:

1. De eerste Vragenlijst heet: “Hoe typeert u zichzelf ?” (55 aandachtspunten)

2. De tweede Vragenlijst heet: “Hoe communiceert u ? vind u zelf” (37 aandachtspunten)

© Kees in ’t Veld                                                 o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *