Wie is Kees

Altijd maar meer willen weten en het liefst nog begrijpen ook, over alles en nog veel meer, wat er maar op zijn levenspad komt. Immer op zoek naar de achterliggende Spirituele Wijsheid en inzicht in zoveel mogelijk samenhangen en de mechanismen zowel in het menselijk brein als in de buitenwereld, om Kees en om zijn medemensen heen. Het ontwikkelen van een visie ergens over, staat bij hem hoog in het vaandel.

De laatste tijd is Kees grote betekenis gaan hechten aan de Woord-Verklaringen en zoals we de betekenis er aan geven en ook gebruiken in de dagelijkse leefpraktijk. Er blijkt volgens hem tussen mensen zowel verschillen in betekenissen als verschillend in gebruik. Wat aanleiding zou kunnen zijn voor misverstanden; zowel in ’t dagelijks leven door ’t ontbreken van goede Communicatie, als bij beroepsgroepen zoals in de Economie en in de Politiek met zijn aansturende werking waar ’t gaat om de belevingswaarden t.a.v. Natuur, Milieu, Landschap, Aarde, en de menselijke Economie (zie de aparte bladzijde over Eco-Nomie).

Zijn interessegebieden als Mens:

OmgevingsBasis: Natuur en Landschap (als onze natuurlijke BasisHabitat), en Kees is behebt met zijn EenheidsGevoel voor alle Levende Wezens om hem heen. Geologie als Basiskennis omtrent de Aarde, Paleontologie (Fossielen van uitgestorven planten en dieren hier op de Aarde; en er zijn grote winkelcentra, met supermarkten waarbij de vloer bestaat uit Fossiele tegels uit het KrijtTijdperk, waarop mooie fossielen van uitgestorven 25 centimeter ronde Ammonieten en de ruggegraat van uitgestorven Pijlinktvissen), en niet te vergeten het Milieu, Astronomie/Sterrenkunde, Politiek, Economie, Kunst, Musea, Architectuur, en niet te vergeten zijn Fotografie dat met zíjn schoonheids-beleving te maken heeft en vaak wordt bevestigd door de schilderijen in het Dordrechts Museum. Maar ook de fenomenen van Graancirkels, UFO’s en Aliens, zijn hem niet vreemd.

En verder: Filosofie*, Plato, Socrates, Humanisme, Religie (onder andere ook het Christendom); maar wat is dan ’t verschil tussen Geloof en Religie? Geloof = “domweg” letterlijk aannemen op gezag van een (heilig verklaard) boek of een priester/dominee, en Re-Ligiaire = het steeds opnieuw overwegen. Boeddhisme, TheoSofie, Transcendente-Meditatie, Numerologie, Tarot, Vegetarisme, Gezonde Voeding (SuperFood), Alternatieve Geneeswijzen, Psychologie, Menswetenschappen, Opvoeding …………, Reïncarnatie, gepopulariseerde-Wetenschap in ’t algemeen, de Televisie als Educatieve-Bron**. Kees is lid van De Bruno Gröning Vriendenkring.

  • Ook niet onvermeld mag blijven dat Kees 4x 4 meter met zijn blote voeten over gloeiend houtskool heeft gelopen zónder voetverbranding, als bewijs dat de Geest sterker is dan het lichaam, en dat de juiste denk-energie in het brein het lichaam kan aansturen en beschermen.

En niet te vergeten zijn periode bij de Boeddhistische Werkgemeenschap Tidorp/Indrasurya in Renesse. Elke dag zwemmen in zee -zomer en winter- in Adam/Eva kostuum. Als bewijs voor wat? : Dat de geest de baas kan zijn over het lichaam.

De levens-kracht en motivatie is bij Kees dus vooral ontwikkeld als ErvaringsDeskundige en hij probeert de persoonlijke ervaringsdeskundigheid ook bij de ander te stimuleren.

Voornoemde interessegebieden vindt Kees ook nodig als referentie voor z’n professie als Begeleider in de Workshop Communicatie, als Coach en als RegressieTherapeut.

Cliënten zouden zich met betrekking tot hun sublimatie ter compensatie van moeilijke ervaringen met één of meerdere  van voornoemde onderwerpen bezig kunnen houden en voor zichzelf meer duidelijkheid wensen te vormen over hun onderwerp, waarbij Kees zijn verzamelde gegevens, kennis en eigen Zintuiglijke Waarnemingen bij zijn ZIJN in het NU, eenvoudig kan aanbieden ter overweging en vergelijking tijdens zijn Coaching.

Zijn Professie als HulpVerlener:

  1. Workshop Communicatie. Te Reserveren.
  2. Regressie-therapie. Consult op Afspraak.

* Filosofie . Gr. Filo = Vriend . Sofia was de Griekse Godin van Wijsheid. Een Filosoof is dus een Vriend van Wijsheid, de wijsheid van wie of wat dan ook. En geformuleerd op grond van Waarnemingen.

** Televisie als Educatieve Bron, dat Kees ook wel de Thuis-Universiteit noemt: Heden op National Geographic Chanel: regelmatig in de Herhaling de Serie COSMOS; A Spacetime Odyssey. Of regelmatig in de Herhaling: Live from Space. En Earth: The Making of a Planet; inclusief het Evolutie-proces, door Darwin ontdekt. En ook niet te vergeten Cesar Millan de HondenFluisteraar; maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 10.00 uur, op National Geographic Chanel; Kees heeft al meer dan 5000 wijsheden genoteerd van Cesar Millan.

 

© Kees in ’t Veld . (Wijz.D.6/8-2016 . Wijz.E.27/1 . Wijz.F.20/9-2017 . Wijz.G.13/2-2019)      o O o

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *